Bli medlem i Förbundet Unga Rörelsehindrade

Det börjar bli allt snålare i samhället när det gäller välfärd. Inte minst när det gäller människor med funktionsnedsättningar i behov av personlig service, hjälpmedel och färdtjänst. Därför är det viktigt att funkisrörelsen är stark, så våra röster hörs!

Ditt medlemskap hos oss är viktigt – även stödmedlemmar är välkomna.

Förbundet Unga Rörelsehindrade är ett förbund för barn, ungdomar och unga vuxna med rörelsehinder till och med 32 år. Unga Rörelsehindrade Göteborgsklubben håller i verksamheten i Västra Götalandsregionen. Vi arbetar med frågor som rör unga människor med rörelsehinder. Styrelsen och kansliet representerar föreningen i olika råd i Västra Götaland och lyfter frågor som rör barn och unga med rörelsehinder.

Förutom att du med ditt medlemskap bidrar till att vi hörs mer hos makten, får du också många möjligheter att träffa andra som brinner för samma frågor. Du får möjlighet att delta på förbundsläger och medlemsmöten om till exempel tillgänglighet, personlig assistans och andra rättvisefrågor samt om relationer, utbildning och arbete. Vi arrangerar också sociala träffar.

Första året som medlem i Förbundet Unga Rörelsehindrade är gratis därefter beta­lar man 60 kronor per år för att vara medlem. Då får man tillgång till Förbundets verksamhet och aktiviteter i den regionala region, till exempel Unga Rörelsehindrade Göteborgsklubben. Läs mer på vårt förbunds hemsida och bli medlem. Eller mejla urg@telia.com och lämna ditt namn, adress och ditt personnummer (de första sex siffrorna räcker).

Gilla oss! Dela oss! Följ!
error