Bli medlem

Bli medlem i Förbundet Unga Rörelsehindrade

Det är enkelt att bli medlem i Förbundet Unga Rörelsehindrade, ett litet klick bara. Ett medlemskap kostar 60 kronor per år. För detta får du också, om du vill, ett medlemskap i din DHR avdelning. DHR är Unga Rörelsehindrades fristående moderförbund och DHR har många medlemsförmåner bland annat juristhjälp och rabatter på bilar och hotellvistelser.

Göteborgsklubben gör aktioner för ett tillgängligare samhälle

Det börjar bli allt snålare i samhället

Det börjar bli allt snålare i samhället när det gäller välfärd. Inte minst när det gäller människor med funktionsnedsättningar som är i behov av personlig service, hjälpmedel och färdtjänst. Därför är det viktigt att funkisrörelsen är stark, så våra röster hörs! Vill du också engagera dig i föreningsarbetet så får du får en plattform att arbeta utifrån och du kommer bli lyssnad på, få träffa personer i beslutandeställning som du kan påverka direkt. Du får också träffa människor i samma situation som du, som du kan bolla tankar med och smida lömska planer med och delta i lokala medlemsmöten och läger på förbundsnivå. Du får se funktionshinderorganisationen som din fackförening som hjälper till att lyfta dina frågor. Ju fler personer som blir medlemmar gör att organisationen blir större och vi får en starkare röst som vi kan använda mot våra motparter. Motparterna är stat, landsting och kommuner samt näringslivet och branscher som av olika orsaker inte vill ta hänsyn till de 1,8 miljoner personer som har någon form av funktionsnedsättning i Sverige.

Vi måste kunna få tillgång till de hjälpmedel vi behöver

Vi arbetar med rättighetspolitiska frågor

Förbundet Unga Rörelsehindrade är en demokratisk och ideell organisation som är partipolitiskt och religiöst obunden som främst arbetar med rättighetspolitiska frågor. Unga Rörelsehindrade vill att barn, ungdomar och unga vuxna med rörelsehinder i åldern 0-32 år ska få bättre livsvillkor. Förbundet Unga Rörelsehindrade utgångspunkt är att ha respekt för alla människors lika värde och vi välkomnar alla som medlemmar om de uppfyller ålderskraven och sympatiserar med vårt förbunds målprogram.

Unga Rörelsehindrade arbetar med rättighetspolitiska frågor

Personuppgifter

Angående personuppgifter (namn, adress, personnummer, mobilnummer och mejladress) så hanterar Unga Rörelsehindrade Göteborgsklubben dessa på bästa sätt och som medlem räknar vi med att du förstår att vi måste ha dina personuppgifter för att ditt medlemskap hos oss ska fungera. Det är Göteborgsklubbens styrelse som är ytterst ansvarig för hanteringen av dina personuppgifter och det är vårt kansli som sköter administrationen. Du kan kontakta Astrid på kansliet om du har några frågor och henne når du på mejl: info@urg.nu eller ring: 031-13 33 95.

Förbundet Unga Rörelsehindrade använder sig av ett medlemsregister som heter eBas. Där skrivs medlemmarnas namn, adress, personnummer, mobilnummer och mejladress in. Göteborgsklubben har också tillgång till den del av medlemsregistret som berör oss. Namn och mejladress ligger även i Göteborgsklubbens mejlprogram. Föreningen måste ha ett register över sina medlemmar för att kunna ge information om vad som händer i föreningen via post eller via mejl och för att kunna kontakta medlemmar vid behov. Vi behöver också veta hur många medlemmar vi har och hur de är fördelade när det gäller ålder och kön när vi söker anslag från kommun och region. När Göteborgsklubben får personuppgifter från en ny medlem, skickar vi vidare dessa uppgifter till vårt förbund. Dina personuppgifter lämnas inte ut till annan privatperson, företag, föreningar eller till kommersiella intressen.

Som medlem i Unga Rörelsehindrade har du alltid rätt att få tillgång till dina personuppgifter, få felaktiga personuppgifter rättade, få dina personuppgifter raderade om uppgifterna inte längre är nödvändiga, få veta hur länge vi kommer att lagra personuppgifterna och lämna in klagomål till Datainspektionen om du anser att det behövs.

error

Bli en finne i rumpan på makthavarna!