Styrelsen

Vi är finnen i makthavarnas rumpa!

Styrelsen i Göteborgsklubben består av sju medlemmar och träffas var fjärde vecka i våra lokaler i Dalheimers hus på Slottsskogsgatan 12 i Göteborg. Styrelsen planerar och beslutar om den verksamhet som Unga Rörelsehindrade Göteborgsklubben i Västra Götalandsregionen bedriver.

Styrelsen är också ofta anlitad som expertgrupp när det gäller frågor i Göteborgs stad och Västra Götalandsregionen som berör unga människor med rörelsehinder. Vi gör också informationsuppdrag på skolor, ring: 031-13 33 95 eller mejla: urg@telia.com eller använd formuläret nedan och boka tid. Alla i styrelsen har erfarenhet av eget rörelsehinder och därför vet vi vad vi talar om.

Vill du kontakta någon i styrelsen kan du mejla till vårt kansli urg@telia.com så vidarebefordrar vi ditt meddelande eller fyll i formuläret nedan.