Hjälp Emma!

Emma från Linköpings universitet vill få tag i informanter till sin studie.

Hej!

Jag heter Emma Hedlöf och studerar på Linköpings Universitet inom ämnet funktionsnedsättning och samhälle. Jag ska skriva en B-uppsats om livskvalitet och om det skiljer sig mellan vuxna män och kvinnor med Cerebral pares (CP).

Det hade varit tacksamt du skulle vilja svara på en enkät som tar ca 5 min. Jag hade verkligen uppskattat din medverkan. Jag söker just nu frivilliga deltagare till denna uppsatsstudie. Alla deltagares svar anonymiseras och du kan avbryta deltagandet när som helst. Frågor om ålder, könsidentitet, förekomst av assistans, din Cerebral Pares, och livskvalitet kommer även att ställas.

Gruppen som tillfrågas är:

  • Du som har Cerebral pares i en lindrig eller måttlig grad tillfrågas.
  • Att du kan fylla i svaren på enkäten självständigt genom att hantera datorn på egen hand krävs och att man förstår frågorna.
  • Du har ingen personlig assistans.
  • Att man inte har några andra diagnoser än Cerebral pares.
  • Studien riktar sig till dig mellan 18-30 år.

Syftet med uppsatsstudien är att öka kunskaperna om skillnader i livskvalitet hos kvinnor och män med Cerebral pares. Genom att kryssa i samtycke på enkäten godkänner du om att delta i uppsatsstudien. Deltagandet medföljer inga risker.

Resultaten kommer att redovisas på gruppnivå och i avidentifierad form i en B-uppsats.

Dina svar och dina resultat kommer att behandlas så att inte obehöriga kan ta del av dem, ingen kan identifieras i uppsatsen. Svaren sparas under uppsatsstudiens gång och raderas efter att uppsatsen har godkänts.

Om man vill kan man få ta del av uppsatsen eller sina egna svar genom att maila mig. Vid frågor kan jag gärna svara på dessa genom att du skickar ett mail till mig på emmhe802@student.liu.se.

Om du är intresserad av att medverka i uppsatsstudien kan du gå in på länken HÄR!

Tack i förhand!

Gilla oss! Dela oss! Följ!
error

Bli en finne i rumpan på makthavarna!