Parafridykning

para fridykning, en spännande tävlingsgren

Rebecca i Unga Rörelsehindrade Göteborgsklubbens styrelse är engagerad i fridykning. Det är en spännande tävlingsgren. Kontakta Rebecca om du vill veta mer.

Tävlingsfridykning 3.0 är ett utvecklingsprojekt under åren 2020–2025 som syftar till att lyfta svensk tävlingsfridykning till en ny nivå, där ett av delprojekten är att utveckla #parafridykning. Delprojekt Parafridykning har som syfte att utreda hur atleter med funktionsnedsättning ska kunna tävla på lika villkor och vad som krävs för att göra detta.

Detta genom att…

  • informera allmänheten om parafridykning
  • bygga nätverk
  • skapa dialoggrupper
  • göra tillgänglighetskontroller
  • parasimmare får prova på olika grenar för att få underlag hur olika funktionsnedsättningar kan påverka i de olika grenarna

Tanken är att sedan använda den information vi har tagit fram under utredningen för att utveckla fridykning för para-atleter, för såväl tävling som rekreation.

Detta genom att…

  • upprätta tävlingsregler och klassificeringssystem för parafridykning
  • arrangera tävlingar som är öppna även för paraidrottare
  • anpassa regler även för icke-paragrenar för att vara mer inkluderande och för att så många som möjligt ska kunna tävla på lika villkor

Kontakt för mer info: Rebecca Broberg. Här hittar du fridykarna på Facebook.

Läs de senaste inläggen:

Gilla oss! Dela oss! Följ!
error

Bli en finne i rumpan på makthavarna!