Sitt inte ensam …

sitt inte ensam och häcka
Bli medlem här!

Sitt inte ensam och häcka. Vare sig du är missnöjd med din situation eller vill hjälpa till, kom med i Unga Rörelsehindrade. Se oss som din fackförening. Fackföreningar tar vara på sina medlemmars intressen och det är vad Unga Rörelsehindrade gör för dig. Vi vill ha ett samhälle som funkar för alla. Ingen ska lämnas utanför. Genom medlemskap i Unga Rörelsehindrade ger du vår organisation tyngd. Hur du sen engagerar dig (eller inte) väljer du. Du är oerhört viktig genom ditt medlemskap! Du kan ha en egen funktionsnedsättning (eller inte) – alla är välkomna som medlemmar (om du är max 32 år).

Unga Rörelsehindrade arbetar rättighetspolitiskt och påverkar på olika nivåer i samhället. Förbundet tar tag i frågor på övergripande samhällsnivå. Göteborgsklubben på regional- och kommunal nivå. Vi är med i olika råd och expertgrupper. Vi pratar med politiker och tjänstemän om de frågor vi driver för att få dem att förstå konsekvenserna av deras beslut.

Delaktighet är inget vi får i gåva utan något vi ständigt måste arbeta för, så att personer med nedsatt rörelseförmåga ska bli fullt jämställda, jämlika och delaktiga i samhället. Vill du engagera dig i styrelsen eller i arbetsgrupper är du välkommen att göra det. Här kan du läsa om vårt årsmöte.

Np, bli medlem!
Gilla oss! Dela oss! Följ!
error

Bli en finne i rumpan på makthavarna!