Höstläger med Unga Rörelsehindrade den 23-25 november!

Vårt förbund anordnar läger ett par gånger per år med olika teman. Unga Rörelsehindrade är en organisation som arbetar med rättvisefrågor för barn och unga med rörelsehinder. För att kunna påverka politikerna i kommun och stat och att bäst nå ut med våra åsikter i media behöver vi lära oss hur det funkar att lobba på bästa sätt. Det är ämnet för novemberlägret 2018. Läs mer om höstens läger:

Fortsätt läsa ”Höstläger med Unga Rörelsehindrade den 23-25 november!”

error

Bli en finne i rumpan på makthavarna!