Barn, skolskjuts och färdtjänst

Inget har ännu gjorts för att lösa situationen med att flera hundra barn med funktionsnedsättningar inte längre får skolskjuts i Göteborg.
Inget har ännu gjorts för att lösa situationen med att flera hundra barn med funktionsnedsättningar inte längre får skolskjuts i Göteborg.

Inget har ännu gjorts för att lösa situationen med att flera hundra barn med funktionsnedsättningar inte längre får skolskjuts i Göteborg. Det som hänt är att den nya Grundskoleförvaltningen tolkar skollagen som fan läser Bibeln och per automatik avslår ansökningar om skolskjuts om barnen börjar eller slutar på fritids istället för skolan. Kommunen är enligt skollagen inte skyldig att ordna skolskjuts till och från ett barns fritids då det räknas som en frivillig verksamhet. Besluten är dessutom automatiserade vilket gör att man missar viktiga pusselbitar i barnens situation.

Problemet är att dessa barn hänvisas till färdtjänst istället men färdtjänst fungerar inte för alla barn. De behöver tryggheten att åka med en och samma chaufför. Slippa samåkning eller samåka med andra barn som de känner och att resvägen inte är alltför lång. Dessutom får vissa barn även avslag på sin ansökan om färdtjänst. Detta skapar oro hos dem som behöver trygghet, stabilitet och kontinuitet i sina redan komplicerade liv. Föräldrar för avbryta sina arbeten för att lämna och hämta sina barn med de dilemman det skapar. När man läser på Göteborgs Grundskoleförvaltnings portal låter det så fint:

Vi arbetar tillsammans för att skapa bästa möjliga förutsättningar för att alla elever, i alla skolor i Göteborg ska få möjligheten att forma ett bra liv.

Men menar de verkligen alla elever? Tydligen inte.

Det här är ett praktexempel på vad som händer när varje enhet inom kommunen är ett kostnadsställe. Då är det främsta målet att vältra över kostnaderna från sin enhet till en annan. I detta fall, från Grundskolenämnden till färdtjänsten som båda två är – just det – kommunala verksamheter.  

Länkar

Gilla oss! Dela oss! Följ!
error

Bli en finne i rumpan på makthavarna!