Göteborg under byggtiden

Göteborg under byggtiden
Järnhusen, Wasakronan, Platzer var några som nämndes som har byggrättigheter men kommer det att byggas? Spännande!

Eller lämpligare: Göteborg under byggkaoset. På informationsmötet som hölls av Trafikkontoret den 4 november fick vi allmän information om Göteborgs som byggarbetsplats samt information om hur färdtjänsten kommer att påverkas.

Projektkommunikatör Anna Ihren berättade om planerna för om- och nybyggnationen av Göteborg. Prognosen är att vi kommer att få 150 000 nya göteborgare, tanken är att det ska byggas många nya byggnader, många höga byggnader, många nya bostäder och nya kontor. Men det mesta är bara visioner och inga detaljplaner finns ännu. Järnhusen, Wasakronan, Platzer var några som nämndes som har byggrättigheter men kommer det att byggas? Spännande!

Hisingsbron kommer att vara klar 2021 och efter att den är inkörd kommer gamla Götaälvbron att rivas 2022. Hisingsbron beräknas ha fem broöppningar per dygn. Älvsborgsbron kommer att fortsätta renoveras under kommande somrar 2020 och 2021. Det byggs i många av våra stadsdelar men det märks mest i centrala stan. I länken Stadsutveckling Göteborg kan man följa alla byggprojekt.

Spännande!

Därefter berättade Elliot Holmlund, projektdeltagare på Serviceresor (det nya namnet på färdtjänstresor) om hur byggkaoset som beräknas vara i 15 – 20 kommer att påverka resor med färdtjänsten. Färdtjänsten är en del av kollektivtrafiken och är därför inte ett prioriterat resande. Färdtjänsten måste anpassa sig till de trafikflöden som det är för tillfället.

Vad som var tankeväckande var när en fråga kom upp om att skapa angöringsplatser för färdtjänsten vid vanliga destinationer. Det visade sig att det var en komplicerad apparat och att förvaltningarna inom Göteborgs stad inte samarbetade för att lösa frågan utan snarare motarbetade varandra. Problemet verkade vara det övergripande beslutet om minskad biltrafik i Göteborg. Men att detta ska påverka möjligheten för en smidig färdtjänst låter minst sagt oroväckande.

Tips för färdtjänstresorna

Elliot gav oss några tips och råd som ska göra resandet lite lättare:

  • Undvik helst att göra privatresor vid högtrafik vilket är klockan 07.30-08.30 och 15.30–17.30.
  • Lämna ditt mobilnummer/hemnummer så Trafikledningen kan nå dig om det behövs angående din resa.
  • Resorna kommer att ta längre tid, så beräkna för detta. Beställ ”frammetid” om du har en viktig tid att passa.
  • Gör dina ärenden inom ditt närområde istället för att åka genom eller till centrum.
  • Följ media och lyssna efter vad de rapporterar om trafiken. Uppstår problem kommer detta att påverka färdtjänsten.
  • Eftersom byggandet pågår kan tillgängligheten till en känd adress förändras. Hör med kundservice eller med beställningscentralen hur tillgängligheten är just nu. Kundservice kan nås 08.00 – 12.00 på vardagar på 031-41 95 52 eller via mejl: kundservice.serviceresor@trafikkontoret.goteborg.se
  • Följ sidorna Trafik i Göteborg och Trafiken.nu

Länkar

Gilla oss! Dela oss! Följ!
error

Bli en finne i rumpan på makthavarna!