Behöver du hjälp att handla?

Behöver du hjälp att handla

Människor med funktionsnedsättningar som ska hålla sig isolerade från smittan och inte har den service de behöver, kan ha det problematiskt nu med att handla och uträtta ärenden på stan. Detta blottar en svaghet i systemet när inte människor har en fungerande hemtjänst eller kan få tillfällig service vid behov. Göteborgs Stad har bett att vi sprider information om att de har ingått ett avtal med Röda Korset som kommer att samordna stadens volontärinsatser. Dessa ska kunna uträtta enklare ärenden.

Många människor med synliga funktionsnedsättningar har negativa erfarenheter av välgörenhet och vid tidigare möten med ”goda medmänniskor”. Dessa välgörare har haft svårt att förhålla sig korrekt till situationen och det har krävts en tindra-plikt från dem som erhållit servicen. Unga Rörelsehindrade Göteborgsklubben vill ändå ge denna information från Göteborgs stad då den kan vara till hjälp för enskilda personer i en krissituation.

Unga Rörelsehindrade Göteborgsklubben ser med oro att välgörenhetsorganisationer nu ska få luft och att Göteborgs stad ser chansen att ytterligare snåla in på hemtjänst och ledsagarservice och vältrar över ansvaret på frivilligorganisationer. För glöm aldrig att välgörenhet är en maktutövning med stort godtycke och social förnedring och det vill vi aldrig veta av.

Behöver du hjälp med ärenden

Behöver du hjälp med att handla och bor i Göteborg? Göteborgs Stad har ingått ett avtal med Röda Korset om att samordna stadens volontärinsatser. Läs mer i denna länk. Volontärhjälp är en frivillig insats av en medmänniska. Exempel på tjänster som frivilliga kan tänkas utföra är att handla mat eller köpa receptfria läkemedel. Om du behöver hjälp kan du kontakta Svenska Röda Korset vardagar under kontorstid på telefon eller mail. Det kan vara många som ringer så skicka gärna ett mejl om du har möjlighet så kontaktar Röda Korset dig så snart de kan. Behöver du hjälp? Så ring: 073-839 86 88 eller skicka mejl till: frivillig.gbg@redcross.se.

Behöver du prata med någon om din oro

Röda korset har en stödtelefon som du kan ringa under Coronakrisen. Känner du stress och oro kring coronautbrottet som pågår? Då kan du ringa Svenska Röda Korsets stödtelefon för att prata med någon om hur du kan hantera situationen. De som svarar har utbildning i psykologisk första hjälpen och förståelse för den nuvarande situationen. Linjen är öppen på vardagar klockan: 12.00–16.00. Alla samtal är anonyma. Ring Svenska Röda Korset på telefon: 0771-900 800.

Länkar

De senaste inläggen

Gilla oss! Dela oss! Följ!
error

Bli en finne i rumpan på makthavarna!