Projekt spårvagnar, brister och möjligheter

Spårvagn M33. Läs mer på Wikipedia.

Unga Rörelsehindrade Göteborgsklubben har representerats av Kristina Kindberg i arbetet med rapporten ”Risker, säkerhet och inkluderande spårvagnar ur ett funktionshinderperspektiv”. Där har de bland annat kommit fram till att brister av tillgängligt resande och mängden av osäkra moment under resans gång kan leda till åkstress hos resenärerna.

Ett nytt forskningsprojekt har undersökt hinder, risker men också möjligheter en person som använder rullstol möter för att resa med olika spårvagnsmodeller i Göteborg. Resultatet visar på bristande flexibilitet och otillgänglig kollektivtrafik vilket kan leda till social ojämlikhet och tillgänglighetsfattigdom. Resultatet från projektet presenteras i en rapport. 

Människor med olika funktionsnedsättningar måste ha möjlighet att resa i kollektivt. Det innebär det skall vara möjligt att ta sig från en startpunkt som en bostad till målet som kan vara en arbetsplats.   

Fortsätt läsa ”Projekt spårvagnar, brister och möjligheter”

Göteborgs färdtjänst i kaos

Med tanke på att Taxi Göteborg tvingats att bryta ett pågående avtal med Göteborgs Stad saknas ett stort antal fordon som kör färdtjänst på morgnarna och eftermiddagarna från och med den 1 juni.

Med tanke på att Taxi Göteborg tvingats att bryta ett pågående avtal med Göteborgs Stad saknas ett stort antal fordon som kör färdtjänst på morgnarna och eftermiddagarna från och med den 1 juni. Göteborgs stad anser uppenbarligen att resorna för oss som använder färdtjänst är så nedprioriterat att de inte vill betala åkarna ett vettigt pris. De resor som prioriteras är i första hand barns resor till och från skolor och fritidshem. I andra hand prioriteras arbetsresor. De övriga plockas bara bort. Läs mer nedan på Göteborgs stads portal samt i länkar.

Fortsätt läsa ”Göteborgs färdtjänst i kaos”

Öppet förakt mot människor i rullstol

ga Rörelsehindrade Göteborgsklubbens ordförande Astrid Steen reagerar kraftigt med en debatt-artikel mot det förakt- och fördomsfulla drevet mot Aron Anderssons deltagande i Let´s Dance.
Bild lånad från Aron Anderssons Facebook

Unga Rörelsehindrade Göteborgsklubbens ordförande Astrid Steen reagerar kraftigt med en debatt-artikel mot det förakt- och fördomsfulla drevet mot Aron Anderssons deltagande i Let´s Dance. Det visar på hur viktigt det är med representation på alla platser, i media och ute i verkligheten. Mångfald, mänskliga rättigheter och allas rätt till att vara delaktiga ska inte bara vara fina ord utan ska också synas i tv-rutan och genomsyra samhället som helhet. Läs vår publicerade debattartikel i Aftonbladet här. Kom med och debattera i denna LÄNK.

 •  ”Ut med rullstolen!”
 • ”Han ska inte vara med överhuvudtaget. Helt idiotiskt!”
 • ”Hur kan dom tillåta en rullstolsbunden vara med?”
Fortsätt läsa ”Öppet förakt mot människor i rullstol”

Själva ordet krig är otäckt

Karina saknar sina föräldrar. Dödligheten under kriser och konflikter för personer med funktionsnedsättning är fyra gånger högre än för de utan funktionsnedsättning.
Karina 15 år fick fly till Polen undan kriget i Ukraina

Själva ordet krig är otäckt säger Karina 15 år som flytt till Polen från Ukraina. Karina har en cp-skada och kan inte gå. Hon och hennes föräldrar bor ute på landet i Ternopil men när bombningarna kom allt närmare valde hennes föräldrar att skicka Karina till Polen medan de själva stannade kvar på gården. De kunde inte lämna sina djur. Karina saknar sina föräldrar och bara önskar att allt ska bli bra igen.

Karina har verkligen anledning att oroa sig. Dödligheten under kriser och konflikter för personer med funktionsnedsättning är fyra gånger högre än för de utan funktionsnedsättning. Barn med funktionsnedsättning löper större risk för övergrepp eller att bli övergivna under kriser och konflikter än barn utan funktionsnedsättningar. Cirka 1 200 000 personer i Ukraina lever med en fysisk funktionsnedsättning och endast ett tusental av dessa har evakuerats. Vissa är ofrivilligt kvar i de hårt attackerade städerna, de är under ständig attack och saknar flyktvägar.

Fortsätt läsa ”Själva ordet krig är otäckt”

Riktigt kassa levnadsvillkor

Många unga med funktionsnedsättning lever under riktigt kassa levnadsvillkor. Unga med funktionsnedsättning har svårare att klara sin ekonomi än andra unga.
Unga med funktionsnedsättning har svårare att klara sin ekonomi än andra unga.

Inte alla men många unga med funktionsnedsättning lever under riktigt kassa levnadsvillkor. En ny rapport från Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF, visar tydligt att de ekonomiska levnadsvillkoren inte ser likadana ut för alla unga. En av de grupper som är ekonomiskt mest utsatta är unga med funktionsnedsättning. Unga med funktionsnedsättning har svårare att klara sin ekonomi än andra unga. De arbetar eller studerar i lägre utsträckning och upplever hinder för att delta i fritidsaktiviteter.

Fortsätt läsa ”Riktigt kassa levnadsvillkor”

Först tutar de sedan kör de över oss

Först tutar de sedan kör de över oss, så kan man beskriva vad Trafiknämnden gjort med vår färdtjänst i Göteborg. Läs pressmeddelandet som ordförande i Synskadades Riksförbund (SRF Göteborg) Alireza G. Alipour och ombudsman DHR Göteborgsavdelningen Robert Kindberg har skrivet.

PRESSSMEDDELANDE 2022-02-01

Trafikkontoret kör över sin samarbetspartner – vi känner oss blåsta!

I början av 2021 startade Trafikkontoret Serviceresor en process för att tillsammans med berörda pensionärs- och funktionshinderorganisationer ta fram ett hållbart och finansierad taxesystem för färdtjänsten. Detta efter att ett framtaget förslag möttes av hård kritik och fick dras tillbaka. Nu skulle man göra om och göra rätt sades det.

En processledare anlitades och under våren och sommaren hölls en vad som kunde blivit en förtroendefull och ärlig dialog mellan Trafikkontoret och företrädare för organisationerna. Men i augusti tog det stopp och dialogen med de berörda uteblev helt. Också all information om den fortsatta processen uteblev, trots återkommande frågor vid det så kallade färdtjänstrådets möten.

Fortsätt läsa ”Först tutar de sedan kör de över oss”

Vågar du klaga på färdtjänsten?

Vågar du klaga på färdtjänsten? Robert vågar.
Robert vågar!

Gör du det? Vågar klaga på färdtjänsten? Vi får ofta höra att personer som reser med färdtjänst är missnöjda med servicen, med kommunikationen, på slemma chaufförer, på lång väntan eller att de blivit avlämnad på fel adress. Men vågar man gå vidare?

Du lämnar dina synpunkter och klagomål i denna länk.

Unga Rörelsehindrade Göteborgsklubben bjuder i samarbete med DHR Göteborgsavdelningen in till en medlemsträff:

 • Våga klaga på färdtjänsten
 • Tisdag den 19 oktober klockan: 18.00 – 19.30
 • Träffen av digital via Zoom, länk får du dagen innan träffen.
 • Du anmäler dig till urg@telia.com senast den 18/10

Det är viktigt att man anmäler missförhållanden så det blir förändring. Färdtjänstförvaltningen uppmuntrar till att resenärerna hör av sig, så det kan ta tag i problemen. Så hur kan vi underlätta för dig så du vågar anmäla utan att det känns jobbigt eller krångligt? Vet du hur du ska göra? Det ska Robert Kindberg tala om för oss.

Fortsätt läsa ”Vågar du klaga på färdtjänsten?”

Syns vi inte, finns vi inte

Syns vi inte finns i inte
Forte vill att det ska forskas om oss men vi ska inte synas

Jag läser att Forte ska satsa 50 miljoner kronor på olika forskningsprojekt för att öka kunskapen om hur personer med funktionsnedsättning kan bli mer delaktiga i samhället. Forte står för: Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd, är en statlig myndighet under Socialdepartementets ansvarsområde.

Det låter jätteintressant och vad som är ännu mer intressant är att Forte valt att illustrera denna information med en bild på fem personer där ingen har en synlig funktionsnedsättning …

Fortsätt läsa ”Syns vi inte, finns vi inte”

Att göra en aktion

att göra en aktion
En stor manifestation i Stockholm

Att dra ihop till en aktion, det är något vi måste göra ibland för att få stopp på neddragningar inom välfärden. Eller för att uppmärksamma problem och orättvisor i samhället. Då kan en aktion vara det enda rätta.

Unga Rörelsehindrade Göteborgsklubben har bjudit in Nora Eklöv till en digital träff för att berätta mer om hur det funkar när man måste kämpa för sin sak. Nora kommer visa bilder från tidigare aktioner. Hon kommer reda ut om civil olydnad, hur man drar ihop till en demonstration eller en manifestation. Men hur fungerar då en sittstrejk? Vad är det som skiljer en strejk från en ordnad demonstration? Och om man inte vill delta i en demonstration eller manifestation – vad kan man göra istället?

 • Café Snack – Hur man fixar en aktion
 • Måndag den 14 juni klockan: 17.45 – ca 20.00
 • Anmäl dig via mejl: urg@telia.com eller via kontaktsidan. Anmälan ska vara inne senast klockan 14.00 samma dag träffen hålls. När du anmält dig kommer du få en länk till Zoom som du klickar in dig på.
 • Alla är välkomna att delta i träffen, oavsett ålder eller bostadsort.
Fortsätt läsa ”Att göra en aktion”
error

Bli en finne i rumpan på makthavarna!