Crip camp – a disability revolution

Crip camp - a disability revolution
Camp Jened, lägret som tände gnistan för funktionsrättsrörelsen i USA

Crip camp – a disability revolution är en dokumentärfilm som visar startskottet för funktionshinderrättsrörelsen i USA. Filmen ligger på Netflix och är en fantastisk skildring av ett sommarläger för tonåringar i Woodstocks-anda: gemenskap och solidaritet.

Camp Jened var ett läger för ungdomar med funktionsnedsättningar och som hölls år 1971 i New York. Filmen fokuserar på deltagarna som genom gemensam berättigad vrede för alla orättvisor de utsatts för som funktionsnedsatta, förvandlade sig till aktivister. Samhället var fullt av så många fall av diskriminering som personer med funktionsnedsättningar utsattes för och nu hade de fått nog. Deltagarna konstaterade att det inte var de som var problemet utan det var samhället och nu började de göra något åt orättvisorna.

Det var startskottet för en kamp för att få till en lagstiftning gällande tillgänglighet för människor med funktionsnedsättning. Denna kamp har följt ett liknande mönster som många andra medborgarrättsrörelser – att utmana negativa attityder och stereotypiska fördomar genom politisk påverkan, lobby-verksamhet och genom civil olydnad.

Kampen är på intet sätt slut utan den fortsätter i USA och naturligtvis även här i Sverige. Kom med och bli medlem i Unga Rörelsehindrade!

Se filmen på Netflix här!

Crip camp – a disability revolution
Gilla oss! Dela oss! Följ!
error

Bli en finne i rumpan på makthavarna!