Den goda viljan är ett maktmedel

Den goda viljan är ett maktmedel. När man egentligen inte vill att det ska bli bättre.
När man egentligen inte vill att det ska funka.

Den goda viljan är ett maktmedel och visar tydligt på hur välgörenhet fungerar. Det är inte meningen att förändra människors liv till det bättre utan endast hålla dem lugna, vid liv och på sin plats. Allt är på givarens villkor. Hen kan välja på vilka villkor hen vill ge och till vem och när. Uppfylls inte villkoren dras gåvan tillbaka. Tindra-plikt, annars så jävlar.

Historien upprepar sig

Historiskt sett har vi med funktionsnedsättningar varit utlämnade till anhöriga eller välgörenhet från goda människor, kyrkan och hjälporganisationer för att få den hjälp vi var i behov av. För vårt boende, hjälpmedel, utbildning, möjlighet att förflytta sig i närområdet var vi beroende av insamlingar i olika form eller av privata initiativ då det offentliga inte stod för detta.

Historien upprepa sig nu i modern tid. Många mister nu sin assistans eller har ingen chans att få denna insats. Lösningen på människors behov av service blir att bo hemma hos föräldrar eller på gruppboende. Det erbjuds inte ledsagning av alla kommuner utan den ska skötas av så kallat privata goda krafter. Vilket kan leda till rån och stöld inte minst nu i corona-tider då brott mot människor med funktionsnedsättning ökat. Man kan inte utbilda sig för hemtjänsten är inte gjord för aktiva personer. Färdtjänsten hotas och stora negativa förändringar planeras. Det tas allt oftare ut avgifter på hjälpmedel eller för service av dessa och vi ser i sociala medier att människor tigger pengar till att bekosta hjälpmedel.

Den goda viljan blir ett maktmedel

Utvecklingen går mot att samhället överför allt mer ansvar för verksamheter, som för många av oss är nödvändiga för att vi ska få goda levnadsvillkor, till frivilligorganisationer. Det utgör ett hot mot våra möjligheter att själva bestämma över nödvändig service och att acceptansen ökar bland skattebetalare för denna ansvarsöverföring. Istället för att samhället, med gemensam skattebaserad finansiering, ska ansvara för att vi med funktionsnedsättning får möjligheter att leva som andra utan att hamna i skuldkänslor och tacksamhetskrav.

Folk i allmänhet kommer att vilseledas genom att skänka en slant via någon insamling på sociala medier eller någon tv-gala. Då kan de blunda för det som egentligen krävs för att skapa delaktighet och jämlikhet. Det som krävs är ett förändrat synsätt som bygger på solidaritet grundad på insikt. Det är förnedrande att vara utelämnad och beroende av andras välvilja. Välgörenheten blir ett verktyg, ett maktmedel som upprätthåller en obalans mellan människor i samhället med ett inbyggt latent hot att gåvorna ska upphöra.

Bli därför medlem i Unga Rörelsehindrade och hjälp till att behålla ett bra välfärdssamhälle!

Gilla oss! Dela oss! Följ!
error

Bli en finne i rumpan på makthavarna!