Förtidsrösta i EU-valet

vallokal

På måndag den 13 maj kan du förtidsrösta i EU-valet i lokal på Dalheimers hus.

Passa på att förtidsrösta i EU-valet på måndag den 13 maj klockan: 10.00 – 16.00. Då finns ambulerande röstmottagare i lokal Karl-Johan på entréplan på Dalheimers hus. Glöm inte ta med dig röstkort och id-handling, till exempel pass eller körkort.

På söndag den 26 maj går man till valurnorna för EU-valet. I valet väljer vi medborgare i EU:s medlemsländer vilka som ska representera oss i parlamentet de kommande fem åren. I Europaparlamentet sitter 751 ledamöter från EU:s 28 medlemsländer. Ledamöterna kallas för Europaparlamentariker och de beslutar om EU:s lagar och budget. Tänk på att det är viktigt att rösta.

Alla väljare ska ges så likartade förutsättningar som möjligt att utnyttja sin rösträtt i de allmänna valen. Tillgängligheten till röstmottagningsställen – både vallokaler och röstningslokaler för förtidsröstning – är en grundförutsättning för väljarnas möjligheter att utöva rösträtten. Enligt vallagen har varje kommun ansvar för att se till att det i kommunen finns lämpliga lokaler som kan användas som röstmottagningsställen. Kommunerna måste vidta alla rimliga ansträngningar för att tillhandahålla val- och röstningslokaler som är tillgängliga för alla väljare. Är din vallokal inte tillgänglig eller brister på annat sätt, meddela Valnämnden i Göteborg eller oss på urg@telia.com.

Gilla oss! Dela oss! Följ!
error

Bli en finne i rumpan på makthavarna!