Har du verkligen personlig assistans?

jag vägrar statlig förnedring

Svara på STILs frågor och kolla om du verkligen har personlig assistans eller kanske något helt annat. Gör testet här och titta på videon:

  1. Får du välja vem som är assistent? Du som bara får någon, vem som helst, har inte personlig assistans.
  2. Får du bestämma vad assistenten gör och hur de gör det?
  3. Får du bestämma när dina assistenter ska arbeta? Kan du ändra i ditt schema om det behövs?
  4. Bestämmer du var assistansen sker? Många verkar tro att den bara sker i hemmet, men då blir det ju ingen skillnad från hemtjänst.

Det som gör den personliga assistansen så effektiv är att den är knuten till dig som person och inte en viss plats. Det här är personlig assistans så som Independent Living-rörelsen formulerade det innan LSS kom till.

Gilla oss! Dela oss! Följ!
error

Bli en finne i rumpan på makthavarna!