Är du inte nöjd? Klaga!

Unga Rörelsehindrade Göteborgsklubben deltar i olika råd i Västra Götalandsregionen och i Göteborgs stad. Vi ger information om våra medlemmars situation till politiker och tjänstemän. De i sin tur ger oss information om vad som händer inom deras område. Vid mötet med Västra hälso- och sjukvårdsnämndens dialogmöte med patient- och brukarföreningar fick vi bland annat information om Patientnämnden. Patientnämnden ger oss medborgare en möjlighet att klaga på om vi känner att något gått fel när det gäller vår vård.

Så sitt inte tyst om du blivit taskigt behandlad!

På Patientnämndens sida kan man läsa: Alla ska få vård av god kvalitet och ett gott bemötande. Om du inte är nöjd kan du lämna synpunkter eller klaga. Det gäller även vid tandvård. Dina synpunkter kan till exempel gälla behandling, bemötande, tillgänglighet eller kommunikationen med vården. Du kan också komma med idéer och förslag på hur vården kan bli bättre. Patientnämnderna är en opartisk instans mellan patient och vårdgivare. Nämndernas verksamhet ska hjälpa patienter med problem som uppstått i kontakten med vården och ta initiativ till förändringar som stärker patientens ställning och förbättrar vården. Det finns fem patientnämnderna i Västra Götalandsregionen och år 2017 tog de emot 4 847 klagomål. De områden som fick mest klagomål var: behandling, resultat och bemötande.

Länkar

Gilla oss! Dela oss! Följ!
error

Bli en finne i rumpan på makthavarna!