Kommunicera är en rättighet

Rätten till att kommunicera.

Unga Rörelsehindrade Göteborgsklubben fortsätter med sin serie träffar om alternativ och kompletterande kommunikation (AKK). AKK är ett stöd för personer som har svårt att använda tal. Denna gång har vi bjudit in Monika Larsson, logoped och psykoterapeut, för att samtala utifrån när man som användare av alternativ kommunikation blir förbisedd och inte talad till. Känslan av att bli förminskad. Kommunikation människor emellan sker på många olika sätt. Med talet kan vi delta i samtal och uttrycka det mesta. Vid sidan av talet använder vi andra sätt att kommunicera: gester, miner, skratt, pauser, ljud, bilder, text och så vidare. Att inte kunna uttrycka sig så att andra förstår är ofta väldigt frustrerande. Är man dessutom låst i sin rörelsefrihet blir det jobbigt.

  • Digital träff om att kommunicera på ett alternativt sätt
  • Special guest: Monika Larsson, logoped och samtalsterapeut
  • Tisdag den 29 november klockan 18.00 -19.30
  • Anmäl dig senast dagen innan för att få en länk till träffen. Anmäl dig via urg@telia.com.

Vi följer upp denna andra träff om AKK med en tredje träff med Jon Klarström som kommer att tala om teknikutveckling inom området. Så boka den 15 december redan nu.

Unga Rörelsehindrade är föreningen för dig som också vill att alla ska kunna vara med i samhällsgemenskapen oavsett om man är funkis eller inte. Ingen ska lämnas utanför! Kom med och stöd oss för ett samhälle som funkar för alla. Vi behöver dig, du behöver oss! Du kan ha en egen funktionsnedsättning eller inte – alla är välkomna som medlemmar (om du är max 32 år). Här bli du medlem!

Träffen görs i samarbete med Medborgarskolan.
Gilla oss! Dela oss! Följ!
error

Bli en finne i rumpan på makthavarna!