Onlinemöte om självkänsla

onlinemöte om självkänsla
Onlinemöte på tisdag den 2 juni klockan: 18.15 – 19.15

Tisdag den 2 juni pratar vi om självkänsla. Vi håller mötet via Skype och alla intresserade är välkomna att delta oavsett ålder och bostadsort.

  • En timme, ett ämne: Var kommer en god självkänsla ifrån? Har du en sann bild av dig själv? Vågar du stå på dig? Har du ett gott självförtroende? Hur får man ett bättre självförtroende?  
  • Tisdag den 2 juni klockan: 18.15 – 19.15.
  • Mejla till urg@telia.com senast klockan 16.00 den 2 juni och meddela din adress på Skype så ringer vi upp dig strax innan mötet börjar.

Alla får vara med på mötet oavsett ålder och bostadsort. Men vi behöver medlemmar i Göteborgsklubben så har du inte fyllt 33 år gå in här och signa upp dig som medlem så blir vår organisation starkare. Du behöver inte ha en egen funktionsnedsättning utan är välkommen om du bara vill stödja oss! Följ oss på vår Facebooksida.

Definitioner

Självkänsla kan beskrivas som den grundinställning vi har till oss själva, vad vi tycker om oss själva. Självkänsla-begreppet rymmer dimensioner av hur nöjda, stolta och accepterande vi är gentemot oss själva vad gäller vår person.

Självförtroende är en närliggande term. Självförtroende beskriver dock snarare vår tilltro till vår förmåga att prestera inom olika områden. Vi kan till exempel ha gott självförtroende inom idrottsutövning och vår förmåga att fixa praktiska saker i hemmet medan vi har sämre självförtroende vad gäller att närma oss nya, potentiella partners, dansa och umgås. Har vi gott självförtroende vad gäller flera för oss viktiga aspekter av livet kommer det ofta att påverka vår självkänsla positivt, även om så inte alltid är fallet.

Självbild. Det är lätt att blanda ihop självbild med självkänsla som handlar om att ha en inre känsla av att vara accepterad och självförtroende som handlar om prestation och vad man tror man klarar av. De påminner en del om varandra och de påverkar varandra. Självbilden är din syn på dig själv och den påverkar hur du talar, vad du säger och hur du lyssnar. Den handlar också om hur du tror att du uppfattas av andra. Har man en bra självbild så innebär det att man har rätt bra koll på sina styrkor, svagheter och känner sina begränsningar – en sämre självbild gör att man inte riktigt känner sig själv.

Självhävdelse. Att inte kunna sätta gränser kan leda till ökad stress, sämre relationer och sämre självkänsla. För att vi ska må bra och behålla hälsan behöver vi prioritera, sätta gränser och kommunicera. Att kunna säga ifrån, be om hjälp, ångra sig eller uttrycka sina behov är exempel på färdigheter som ingår i det som kallas sund självhävdelse.

Gilla oss! Dela oss! Följ!
error

Bli en finne i rumpan på makthavarna!