Sex och icke funktionsnormativa kroppar

sex och icke funktionsnormativa kroppar
Sex och icke funktionsnormativa kroppar, ett panelsamtal den 29 september, välkomna att delta!

Nu är det äntligen dags för årets WestPride. Unga Rörelsehindrade Göteborgsklubben har deltagit sedan år 2014 och det har alltid varit oerhört spännande och roligt. Många fantastiska möten och samtal har det varit och kommer att bli.

I år kommer Unga Rörelsehindrade Göteborgsklubben att delta med tre programpunkter som sker digitalt via Zoom. Alla som vill är välkomna att delta oavsett ålder, funktion eller bostadsort. Under dessa tre programpunkter kommer vi att lotta ut en bok per gång med Mikaels Mery Karlssons avhandling: Gå eller rulla – alla vill knulla. Den andra programpunkten är ett panelsamtal på tema Sex och icke funktionsnormativa kroppar.

  • Sex och icke funktionsnormativa kroppar
  • Onsdag den 29 september klockan: 18.00 – 19.30
  • Panelsamtal med Eddie Wheeler, Caroline Eriksson och Emm Åstrand som reflekterar kring erfarenheter av omgivningens fördomar om sexualitet – eller frånvaron av den – när en inte har en icke funktionsnormativ kropp. Jenny Ragnar Hyltén-Cavallius är moderator.
  • Anmälan senast den 27 september till urg@telia.com eller till vår kontaktsida.

Det finns många normer som sätter upp gränser för personer med kroppar utanför den ofta egentligen ouppnåbara idealkroppen. Att ha en synlig funktionsnedsättning gör att man ofta inte betraktas som en sexuell varelse. Och då blir det kanske lite jobbig stämning om en person med icke funktionsnormativ kropp dessutom bryter andra normer? Hur påverkar de egna och andras föreställningar om rätt och fel i sexualiteten? Hur riskerar stereotypa könsroller och bristande självkänsla ens möjlighet av att få goda sexuella upplevelser? Eller är det enklare att bryta mot normer när man själv är en bruten norm? Kom med oss på ett digitalt samtal kring kroppar, normer och att bryta sig loss.

West Pride kommer i år att hållas den 27 september-3 oktober. West Pride är en festival som lyfter upp normkritik och HBTQI-personers* livssituation. West Pride har ett brett utbud av musik, sång, dans, teater, film, föreläsningar och utställningar och den avslutas med den stora Regnbågsparaden.

* HBTQI är ett paraplybegrepp för homosexuella, bisexuella, transpersoner, personer med queera uttryck och identiteter och intersexpersoner. Intersexvariationer är en samlingsterm för olika fysiska egenskaper som gör att ens kropp inte enkelt går att könsbestämma enligt samhällets normer för kön.

De två andra digitala programpunkter som Unga Rörelsehindrade Göteborgsklubben står för är: Gå eller rulla, alla vill knulla, en kamp för rätten till sex den 27 september klockan: 18.00 och Paradhäng med Unga den 2 oktober klockan 13.00. Mer information kommer.

Träffen görs i samarbete med Medborgarskolan
Gilla oss! Dela oss! Följ!
error

Bli en finne i rumpan på makthavarna!