Gå eller rulla, alla vill knulla, en kamp för rätten till sex

I avhandlingen ”Gå eller rulla – alla vill knulla!” skriver genusvetaren Mikael Mery Karlsson om hur den kampen sett ut och hur den ser ut i dag.  
Välkomna till en spännande föreläsning den 27 september klockan: 18.00

Nu är det äntligen dags för årets WestPride. Unga Rörelsehindrade Göteborgsklubben har deltagit sedan år 2014 och det har alltid varit oerhört spännande och roligt. Många fantastiska möten och samtal har det varit och kommer att bli. I år kommer Unga Rörelsehindrade Göteborgsklubben att delta med tre programpunkter som sker digitalt via Zoom. Alla som vill är välkomna att delta oavsett ålder, funktion eller bostadsort. Under dessa tre programpunkter kommer vi att lotta ut en bok per gång med Mikaels avhandling. Först ut är en föreläsning av Mikael Mery Karlsson:

  • Måndag den 27 september klockan: 18.00 – 19.30
  • Forskaren och genusvetaren Mikael Mery Karlsson ger oss en populärvetenskaplig beskrivning av sin avhandling Gå eller rulla, alla vill knulla – om mötet mellan den sexualpolitiska rörelsen och funktionsrättsrörelsen i kampen för allas rätt till sexualitet och intimitet oavsett kroppsfunktionalitet.
  • Anmäl dig senast den 18/9 till urg@telia.com eller via vår kontaktsida så kommer du få en Zoom-länk.

Sedan 60-talet har olika rörelser i Sverige kämpat för funktionshindrades rätt till sexualitet. I avhandlingen ”Gå eller rulla – alla vill knulla!” skriver genusvetaren Mikael Mery Karlsson om hur den kampen sett ut och hur den ser ut i dag.   Funktionsrättsrörelsen, det vill säga den rörelse som kämpar för att människor ska få leva ett fullvärdigt liv oavsett hur ens kropp eller hjärna fungerar, är en av rörelserna som studerats, tillsammans med den sexualpolitiska rörelsen och hbtq-rörelsen. Mikael Mery Karlsson har velat ta reda på vad de vill och hur de kämpar för förändring. Mikael ger oss en populärvetenskaplig beskrivning av sitt arbete. Genom intervjuer, deltagande observationer och arkivstudier undersöker Mikael de möjligheter och begränsningar som aktivister i denna kamp möter i det nyliberala Sverige. Studien, som lyfter fram ett unikt material i form av funktionsrättsaktivisters erfarenheter, beskrivningar från utbildningar och möten samt informationsmaterial och film, fördjupar kunskapen om förutsättningarna för politisk kamp inom civilsamhället i dag.

Avhandlingen ges ut på Arkiv förlag och går att ladda ner gratis samt beställa: https://arkiv.nu/butik/ga-eller-rulla-alla-vill-knulla/ men har du tur, vinner du den i bokform under någon av våra programpunkter.

West Pride kommer i år att hållas den 27 september-3 oktober. West Pride är en festival som lyfter upp normkritik och HBTQI-personers* livssituation. West Pride har ett brett utbud av musik, sång, dans, teater, film, föreläsningar och utställningar och den avslutas med den stora Regnbågsparaden.

De två andra digitala programpunkter som Unga Rörelsehindrade Göteborgsklubben står för är: Sex och icke funktionsnormativa kroppar den 29 september klockan: 18.00 och Paradhäng med Unga den 2 oktober klockan 13.00. Mer information kommer.

* HBTQI är ett paraplybegrepp för homosexuella, bisexuella, transpersoner, personer med queera uttryck och identiteter och intersexpersoner. Intersexvariationer är en samlingsterm för olika fysiska egenskaper som gör att ens kropp inte enkelt går att könsbestämma enligt samhällets normer för kön.

Denna träff görs i samarbete med Medborgarskolan

Länkar

Gilla oss! Dela oss! Följ!
error

Bli en finne i rumpan på makthavarna!