Möte om stressnivå i vardagen

stress i vardagen

Välkomna till Unga Rörelsehindrade Göteborgsklubbens medlemsmöte tisdag den 28 januari. Då ska vi tala om hur vanligt det är att man upplever en hög stressnivå i vardagen när man lever med en funktionsnedsättning, både kopplat både till funktionshindret och hur samhället fungerar i stort. Många med rörelsehinder har dessutom svårare att tillgodogöra sig de stress- och ångesthanteringsmetoder som finns idag. Men det finns lösningar för detta!

  • Tisdag den 28 januari klockan: 17.00 – 20.00
  • Dalheimers hus, lokal: Älvsborg
  • Anmälan senast den 23/1 till urg@telia.com eller på telefon: 031-13 33 95

Det nu avslutade projektet StrÅng (StrÅng står för Stress- och ångesthantering för unga vuxna med rörelsenedsättning). De har gett ut en handbok – Jag vill bara leva mitt liv, stresshantering för dig med rörelsehinder. I boken finns det – med tips på hur man kan komma tillrätta med stressen i livet. På mötet kommer vi att dela ut boken till deltagarna och få lyssna till Sara Jonåker, en av projektledarna som berättar om vägar till att må bättre. Vi kommer även att ha diskussioner hur vi upplever stressen och ge tips till varandra hur vi hanterar den. Fika serveras under kvällen.

Är du inte redan medlem i Unga Rörelsehindrade, kan du bli det här!

Gilla oss! Dela oss! Följ!
error

Bli en finne i rumpan på makthavarna!