Vem blir utan respirator?

vem får tillgång till en respirator

Mats Karnström ställer frågan: Är min fru redan dödsdömd? Det är en berättigad fråga, vem får tillgång till en respirator? Hur prioriteras vi med funktionsnedsättningar i corona-krisen om vi skulle behöva intensivvård?

Mats skriver om sin rädsla för hur hans hustru Helena ska bedömas om hon blir så sjuk att hon behöver intensivvård:
”Risken är stor att den som bedömer henne kanske aldrig tidigare träffat en person med ett omfattande funktionshinder och bedömer henne som en person utan livskvalité”. Läs Mats artikel här.

Socialstyrelsen har gett ut etiska råd hur patienter ska prioriteras när det gäller brist på platser för intensivvård under extraordinära förhållanden. Där skriver de att funktionsnedsättning inte ska ha någon betydelse i avvägningen men …

Svenska Läkarsällskapet kommenterar

Mikael Sandlund, ordförande i Svenska Läkarsällskapets Etikdelegation har kommenterat Socialstyrelsens ”Nationella principer för prioritering inom intensivvård under extraordinära förhållanden”. Mikael skriver bland annat:

”En tredje viktig aspekt är situationen för personer med funktionsnedsättningar. Att funktionsnedsättning inte ska spela in vid prioritering i sjukvården, under såväl normala som extraordinära situationer, är grundläggande. Detta skulle vara diskriminering, och i konflikt med prioriteringsplattformens första princip (människovärdet). På sidan 6 räknas funktionsnedsättning upp bland förhållanden som inte ska utgöra prioriteringsgrund. Däremot diskuteras inte denna fråga ytterligare när texten går vidare med att peka ut en prioriteringsordning.

Det fortsatta arbetet med tillämpningen av dessa principer under extraordinära förhållanden får klargöra vilken effekt till exempel kriteriet ”förväntad återstående livslängd” (prio-grupp 1) kan ge för personer med funktionsnedsättning. Kan det innebära att en svårt sjuk Covid-19-drabbad patient med en funktionsnedsättning som i sig innebär kortare förväntad medelöverlevnad, kommer att ges lägre prioritet jämfört med en lika svårt sjuk Covid-19-drabbad patient utan funktionsnedsättning?”

Redan tidigare används det som kallas behandlingsbegränsningar i vården och det kunde innebära att läkare avbröt eller inte satte in livsuppehållande behandlingar på personer med fysisk eller intellektuell funktionsnedsättning. Hur blir det nu när covid-19 slår hårt mot oss alla? Bli medlem i Unga Rörelsehindrade, du behövs!

Länkar

Gilla oss! Dela oss! Följ!
error

Bli en finne i rumpan på makthavarna!