Aktion T4

Aktion T4 är namnet på det systematiska mördandet av vuxna människor med fysisk och psykisk funktionsnedsättning som pågick mellan januari 1940 och augusti 1941 i Nazityskland.
Barnen fick sömnmedel, sattes i kalla rum och fick för lite mat. På så här sätt ville man få det att se ut som om döden var naturlig.

Aktion T4 är namnet på det systematiska mördandet av vuxna människor med fysisk och psykisk funktionsnedsättning som pågick mellan januari 1940 och augusti 1941 i Nazityskland. Ett statligt och från högsta ort sanktionerat och organiserat mord på människor med fysisk och psykisk funktionsnedsättning. Denna operation leddes av framträdande personer i Adolf Hitlers privata kansli i Berlin. Täcknamnet Aktion T4, som operationen kom att kallas, kommer från operationens adress Tiergartenstrasse 4.

Rashygieniska åtgärder

Men redan 1933 påbörjades de första konkreta rashygieniska åtgärderna. En ny lag föreskrev att personer med ärftliga sjukdomar skulle tvångssteriliseras. Med stöd av den här lagen steriliserades omkring 400 000 män och kvinnor. Över sextusen personer dog som en följd av åtgärden.

Eutanasiprogram för barn

Parallellt med eutanasiprogrammet för vuxna, som T4 kom att ha ansvar för, startades 1939 också ett eutanasiprogram för barn. Alla barn under tre års ålder, som hade förlamningar, missbildningar eller downs syndrom skulle registreras. De barn som efter undersökning ansågs kunna utvecklas, fick föräldrarna hämta hem igen men de andra gav man sömnmedel, sattes i kalla rum och fick för lite mat. På så här sätt ville man få det att se ut som om döden var naturlig.  Denna barnaktion pågick i ett par år och man beräknar att man tog livet av femtusen barn på detta vis.

Aktion T4

Under hösten 1939 påbörjades Aktion T4. Den omfattade alla ungdomar och vuxna med någon form av funktionsnedsättning och även människor som led av ärftliga sjukdomar. Kliniker och institutioner över hela Tyskland ombads fylla i formulär med upplysningar om sina patienter, och skicka dem till Berlin. Formulären bedömdes av läkare, som avgjorde vilka patienter som skulle mördas. För det ändamålet byggde nazisterna gaskammare i anslutning till sex särskilda anstalter. Patienterna trodde att de skulle duschas men i stället gasades de ihjäl. Därefter kremerade personalen kropparna för att dölja alla spår. Efter protester från allmänheten och de kyrkliga samfunden avbröts Aktion T4 i augusti 1941 men fortsatte dock inofficiellt till Andra världskrigets slut 1945. Hur många de var som dödades kan ingen exakt säga. Man uppskattar att det kan handla om upp till 300 000 människor. Den enda orsaken till att de mördades var att de hade en funktionsnedsättning eller var sjuka.

Länkar

Aktion T4 är namnet på det systematiska mördandet av vuxna människor med fysisk och psykisk funktionsnedsättning som pågick mellan januari 1940 och augusti 1941 i Nazityskland.
Den enda orsaken till att de mördades var att de hade en funktionsnedsättning eller var sjuka.
Gilla oss! Dela oss! Följ!
error

Bli en finne i rumpan på makthavarna!