Stoppa förslaget om dyrare sjukresor

stoppa förslaget om dyrare sjukresor
Vår välfärd är verkligen på väg utför och de mest ekonomiskt utsatta och med störst behov av vård och omsorg står först att offras.

Regionstyrelsen i Västra Götalandsregionen kommer i dagarna att föreslå att Regionfullmäktige beslutar om en mycket stor höjning av egenavgifterna och en höjning av högkostnadsskyddet för sjukresor. Förslaget är att egenavgiften höjs för sjukresor med egen bil och sjukresetaxi till 125 kronor per enkelresa och att högkostnadsskyddet höjs till 2 000 kronor. För enkelresor blir höjningen 56 % (tidigare 80 kronor) och för högkostnadsskyddet är det en ökning med 21 % (tidigare 1 650 kronor). Beslutet tas den 16 februari.

Detta slår mycket hårt mot den grupp som Unga Rörelsehindrade företräder

Detta slår mycket hårt mot den grupp som Unga Rörelsehindrade företräder. Vi är som grupp ekonomisk svag och ohälsan är betydligt större jämfört med befolkningen i övrigt (Folkhälsomyndigheten). Våra medlemmar kan inte resa med ordinarie kollektivtrafik utan har färdtjänst och kan endast åka med taxi eller specialfordon (färdtjänstbuss). Färdtjänst är kommunal och får inte användas vid besök hos vården men behovet av taxi och specialfordon finns kvar. Så varje besök hos vårdcentralen, utprovning av hjälpmedel, fysioterapi, tandläkarbesök och besök hos andra vårdgivare kommer att kosta 250 kronor bara för att komma till lokalen.  

Välfärden är på väg utför

Vår välfärd är verkligen på väg utför och de mest ekonomiskt utsatta och med störst behov av vård och omsorg står först att offras. En person i 25 års ålder med aktivitetsersättning får 9 441 kronor före skatt. Med den inkomsten måste hen prioritera hårt och kommer därför inte ha råd att gå på den viktiga fysioterapin eller till tandläkaren. Unga Rörelsehindrade kräver att Regionfullmäktige tänker om när det gäller dessa orimliga förslag till beslut.

Funkisrörelsen måste bli starkare. Det är viktigt att du ansluter dig till en förening och helst också engagerar dig i arbetet för att förhindra beslut som detta.

Länkar

Gilla oss! Dela oss! Följ!
error

Bli en finne i rumpan på makthavarna!