Alltid spännande samråd på Regionens hus

samråd med separat ingång för rörelsehindrade
Ingången till Regionens hus, alltid lika välkomnande, not.

Unga Rörelsehindrade Göteborgsklubben har en plats i två samråd i VG-regionen. Ett är ett samråd med politiker från Hälso- och sjukvårdsstyrelsen (HSS) och tjänstemän från Västra Götalandsregionen och det andra ett samråd som ingår i Beredningen för mänskliga rättigheter. Syftet med dessa råd är att öka Västra Götalandsregionens kunskap om funktionshindrades situation och genom samråd öka förståelsen för vad regionen kan förbättra inom de olika områdena. Vi är representanter från: att se, att höra, att röra sig, att bearbeta, tolka och förmedla information, psykisk ohälsa och att inte tåla vissa ämnen.  Trots de fina föresatserna som vi kan läsa om på VG-regionens hemsida är det ett stort gap mellan dessa goda föresatser och den verklighet som vi befinner oss i. Detta är något som slår mig vid varje möte, det blir en redig käftsmäll.  

Nedskärningar för syn

På mötet den 6 januari med HSS togs bland annat upp om de drastiska nedskärningarna på rehabiliteringen för synskadade. Det saknas psykologer och fysioterapeuter med synkompetens. De nödvändiga synkurserna på Fristads folkhögskola har bara medel för att driva dessa kurser året ut. Detta lämnar människor som redan befinner sig i en krissituation, utan den hjälp och stöd de så väl behöver i den nya livssituationen.

Hjälpmedel

När det gäller hjälpmedel lyfte vi frågan att det är viktigt att vi med brukarerfarenhet är med och kan lämna kravspecifikationer eftersom det ofta saknas de hjälpmedel i sortimentet som vi efterfrågar. Vi lyfte fram risken med att VG-regionen har börjat ta ut en kostnad för bland annat laddare till hörapparater. Det är en mycket viktig principfråga att inte VG-regionen ska ta ut någon kostnad för hjälpmedel. Börjar detta ske blir det en katastrof för en ekonomisk svag grupp och många kommer inte ha råd med de hjälpmedel som de så väl behöver.

Sjukresor

Sedan juni 2019 finns det ett nytt regelverk för sjukresor samt ändringar av egenavgifter och ersättningar. Detta är hårt kritiserat av oss brukare för det är nu så komplicerat att många inte längre kan använda sig av sjukresor. Vissa till och med väljer bort behandlingar eftersom det är alltför krångligt. Det riktigt knasiga i detta är att det är för oss som har färdtjänst som det har blivit mer problematiskt.   Vi som redan av våra kommuner ansetts behöva färdtjänst ska nu tvingas till en ny bedömning av vårt behov av en tillgänglig resa av en vårdgivare baserat på det aktuella hälsotillståndet. I sin iver att begränsa kostnaderna har VG-regionen byggt upp ett system som är komplicerat, består av många inblandade avdelningar och troligtvis kostar minst lika mycket som de sparar på de patienter som gett upp och avstår sjukresan.

Hörsel

Det togs upp om brister i bemötande från vårdens sida. Hörsel-skadades förening tog upp att förbundet får in klagomål på läkarens bemötande av hörselskadade patienter när de besöker sin vårdcentral. Det gör att patienterna måste söka flera gånger för samma problem. FUB tog upp liknande problem och vårdpersonal som inte har tillräcklig kunskap om hur man bemöter och hjälper vuxna personer med intellektuell funktionsnedsättning. Till exempel dålig hörsel påverkar beteendet och kan leda till feldiagnosticering.

Lämna synpunkter till oss

Vi som representerar våra föreningar på dessa samråd lyfter frågor som vi uppfattat är problem för våra medlemmar. Så lämna era synpunkter om saker som rör VG-regionen till någon av oss, så tar vi upp det på ett möte. Vårt uppdrag är att förklara för politiker och tjänstemän vår syn på saken ofta på ett kraftfullt pedagogiskt sätt.  I länken här hittar du våra mejladresser.

Länkar

Gilla oss! Dela oss! Följ!
error

Bli en finne i rumpan på makthavarna!