Samrådet om Högsbo specialistsjukhus

högsbo specialistsjukhus

Unga Rörelsehindrade Göteborgsklubben har plats i två samråd i VG-regionen. Ett är samrådet med politiker och tjänstemän från Hälso- och sjukvårdsstyrelsen. Det andra är ett samråd som ingår i Beredningen för mänskliga rättigheter. Beredningen för mänskliga rättigheter har fem samråd där politiker träffar representanter för organisationer i civilsamhället. Deltagarna bidrar med erfarenhet, perspektiv och kunskap utifrån våra olika roller. Vi är representanter från Samråd Funktionshinder och representerar grupperna: att se, att höra, att röra sig, att bearbeta, tolka och förmedla information, psykisk ohälsa och att inte tåla vissa ämnen. På mötet med Samråd Funktionshinder den 6 februari diskuterades det bland annat projektet Högsbo specialistsjukhus.

Högsbo specialistsjukhus är ett nytt sjukhus som byggs i Högsbo sjukhusområde och ska vara klart att ta emot de första patienterna i slutet av 2023. Sjukhuset kommer att ha en tydlig dagkirurgisk profil och byggs utan slutenvårdsplatser. Projektet Högsbo specialistsjukhus ska utveckla ett sjukhus som baseras på nya arbetssätt och arbetsformer för nära vård, i kombination med nya it-stöd. Tjänste-männen som ansvarar för projektet ville ha rådets åsikter om:

  • De olika stegen i självincheckning/ankomstregistrering och att hitta rätt på sjukhuset.
  • Efter att tittat på ritningarna över sjukhusentré och ett mottagnings-plan diskutera vad som gör det enkelt att hitta på sjukhuset. Vad behöver man för information innan ett möte för att det sedan ska bli lättare att hitta på sjukhuset?
  • Vad gör att man känner trygg inför- och vid vårdmötet?

Aktivt ointresserade i viktiga delar

Politiker och tjänstemän var däremot aktivt ointresserade av att diskutera kollektivtrafikens hållplatser vid sjukhusområdet (som är förlagd i en brant backe). Vid nuvarande hållplats är det antingen mycket brant och långt nedför alternativt uppför. Det måste till en ny hållplats för att det ska fungera. Vi lade fram hur viktigt det är med parkeringsplatser, både för de med parkeringstillstånd och övriga. Hur viktigt det är med en fungerande angöringsplats för färdtjänstbilar och -bussar. Samråd Funktionshinder eller andra representanter från funkisrörelsen har inte fått vara inblandade på ritningsstadiet av den planerade byggnaden trots att rådet har lyft hur viktigt detta är vid otaliga träffar.

När vi gjort detta klart för politiker och tjänstemän övergick vi till att diskutera de planerade frågorna. I korthet förde vi fram att vi ser stora problem med självincheckning för de grupper vi representerar och även övriga patienter som är stressade och av olika anledningar inte är fullt fungerande. En terminal är en dålig ersättning för en levande vänlig receptionist. Men vi är inte emot att möjligheten finns med egen ankomstregistrering för de som klarar av det och vill använda sig av det. Vi diskuterade de övriga frågorna utifrån våra gruppers behov.

Hela kedjan måste fungera för att det ska vara tillgängligt och användbart

Det känns som om tjänstemännen som presenterar planeringen av Högsbo specialsjukhus räcker lång näsa åt oss när vi blir inkopplade när i stort sett allt är färdigplanerat. De hade inte heller tagit tillvara den kompetens som Dart har. Dart är ett kommunikations- och dataresurscenter för personer med funktionsnedsättning som tillhör Sahlgrenska Universitetssjukhus. Vi i rådet är intresserade av att hela kedjan fungerar när man ska besöka sjukhuset men stora viktiga delar överlämnas till några mystiska ”experter på tillgänglighet”.  Hur det går vet vi ju efter alla missar i tillgängligheten som konstaterats i Regionens hus. Dessa ”experter” följer minimikraven på tillgänglighet och struntar helt i det viktigaste: användbarheten.

Länkar

Möte på Regionens hus med politiker, tjänstemän och deras expert.
Gilla oss! Dela oss! Följ!
error

Bli en finne i rumpan på makthavarna!