Behov av anpassade resor + sjuk = krångel

Behov av anpassade resor + sjuk = krångel
Det har minst sagt blivit krångligt för oss med behov av anpassade resor med taxi och specialfordon när vi ska beställa en sjukresa.

Västra Götalandsregionen har sedan juni 2019 nya regler för sjukresor. Det har minst sagt blivit krångligt för oss med behov av anpassade resor med taxi och specialfordon när vi ska beställa en sjukresa. Det vill säga vi som har en så stor funktionsnedsättning att vi har ett färdtjänsttillstånd. Man skulle kunna tro att har man väl gått igenom beslutsprocessen för att få använda sig av färdtjänst så skulle det vara uppenbart att man har problem att resa med den ordinarie kollektivtrafiken. Men nej då. Det är nu problemen börjar. Ansvaret för att beställa rätt resa – sjukresa eller färdtjänstresa ligger på oss. Men vi måste välja rätt, annars får vi betala dyrt för vårt misstag. Detta är en lång text och man kan sammanfatta det med att det är väldigt, väldigt krångligt med sjukresor.

Regler som är svåra att tolka

Reglerna för vad som är en sjukresa eller inte kan vara svåra att tolka. Mycket tycks ligga i gråzoner och kräver ingående frågor till vårdgivaren för att avgöra vilken typ av resa som ska beställas. Till exempel är utprovning av rullstol en sjukresa men en lagning av den samma en färdtjänstresa. Ur broschyren En vägledning om sjukresor för Västra Götalandsregionen: du kan ha medicinskt skäl att åka sjukresetaxi till vården men inte därifrån, eller tvärtom. Det kan vara svårt att inse var gränsen går för en vanlig privatperson som dessutom är sjuk och mår riktigt dåligt utöver sin grundskada/sjukdom eller ålder. Trots att man redan har ett färdtjänst-tillstånd krävs det ett intyg av vårdgivaren att man behöver göra resan med taxi eller specialfordon. Det gäller i sex – tolv månader och måste därefter förnyas. Resorna kan dessutom utföras av samma fordon, vilket gör det svårare att förstå skillnaden på restyp.

Vi som ska beställa en sjukresa … eller färdtjänst

Olika personer har olika förmågor att tolka text, att söka information, att stå på sig och att orka. Vid kontakt med vården har man utöver sin grundskada ofta en sjukdom som ska behandlas och det är tröttande i olika grad. Att då behöva samla in information och få fram de dokument som krävs, för att ens kunna komma till sin vårdgivare är ibland oöverstigligt och besök ställs in eller man måste ta kostnader man inte ska behöva.

Andra som ska hjälpa till att beställa resor

Man kan vara i beroende av andra för att få sin resa beställd. Man har ingen ork eller har de kognitiva förutsättningar som krävs för att själv beställa resa. Det kan vara anhöriga, hemtjänstpersonal, personliga assistenter, personal på ett gruppboende och då ligger det på dessa personers förmåga att tolka text, förstå språket och på rätt sätt föra fram vilka behov som finns inför resan.

Personalen på beställningscentralen

Det verkar att de som tar emot beställningarna inte själva har tillräcklig information om reglerna för sjukresor eller vad det innebär att ha stort behov av service på resan som vi med färdtjänst har. Det händer att trots kunden uppgett att resan är till någon typ av förebyggande hälsovård (detta är inte en sjukresa), har sjukresan beställts. Här borde istället kunden upplysts om att detta inte är en sjukresa utan en resa med färdtjänst. Kunderna har därefter fått oväntade räkningar på kostnad för hela resan. Personalen på beställningscentralerna måste ha tillräcklig kunskap i sin yrkesutövning att kunna säga till en kund vilken typ av resa man ska göra. Att man dessutom minskat telefontiden och att man måste ringa senast klockan: 17.00 vardagen före ökar på krånglet.

Beställningscentralen förmår uppenbart inte vår oförmåga att resa med ordinarie kollektivtrafik utan de envist hänvisar till buss eller spårvagn. Detta är ett upprepat problem och man måste verkligen stå på sig för att få använda taxi eller specialfordon. Det är också anmärkningsvärt att de i coronatider hänvisar personer som står under cellbehandling att resa kollektivt. Det är naturligtvis också olämpligt även annars när man är mottaglig för olika smittor på grund av nedsatt immunförsvar.

När en resa med specialfordon gjorts har de inte insett, trots att de fått information, att alla inte har rullstolar som är hopfällbara och att alla inte kan flytta över till säte i fordonet. Resultatet har blivit att resan inte kunnat företas och vårdbesökt uteblivit.

Vårdgivarnas (o)kunskap

Vårdgivarna vet inte vilket intyg de ska använda, eller hur det ska fyllas i. Det är ofta stor förvirring och irritation och då är det lätt att man upplever sig vara till besvär. Gör man undersökningar på olika avdelningar inför en behandling gäller det att få intyg/kvitto från alla ställen man besökt.

Att hamna mellan olika stolar är också en upplevelse. Ingen tar ansvar för att ge ut rätt information och man står där med sin tröttande sjukdom och får problem med att över huvud taget komma till vården. Eller av rädsla av att göra fel avstår från till exempel mammografi eller vaccination. Man måste också inse att händelser hänger ihop och att krångliga regler för sjukresor kan göra att patienter inte kommer iväg till vårdbesök och att uteblivna vårdbesök är en stor kostnad och problem för regionen. Och då har jag inte ens nämnt vad detta krångel gör med människors hälsa och livssituation.

Gilla oss! Dela oss! Följ!
error

Bli en finne i rumpan på makthavarna!