Elev i rullstol utestängs

elev i rullstol utestängs från studentutspringet
Att en människa redan från början ”får lära sig” att man inte är någon att räkna med, vad gör det med ens självkänsla?

Nu har det hänt igen, en elev i rullstol som utestängs från studentutspringet. Har vi inte kommit längre ens i skolan?

”Utspringet var endast anpassat efter gående elever som fick springa ut i en vackert pyntad entré. Dessa elever fick gå ut genom dörren till musik de själva hade valt och möttes där av rektorn som gav dem blommor. Utanför stod deras familjer och mötte dem med jubel och applåder. Den berörda eleven fick istället själv ta sig genom en annan dörr som var helt opyntad långt ifrån musiken för att möta rektorn”.

Att en människa redan från början ”får lära sig” att man inte är någon att räkna med, vad gör det med ens självkänsla? Det är alltså den lärdomen som gymnasieskolan gett till denna elev.

En berättigad fråga är hur skolan kunde låta detta hända. Eleven har gått på skolan i tre och ett halvt år och det kan omöjligt vara okänt att hen inte kan använda den aktuella entrén. Att den polerade ytan är så tunn hos rektor, rispar man lite kommer människoföraktet fram. Likadant hos de övriga lärare som kunde påverka situationen. De har inte bara solkat ner den berörda elevens minne från sin student och gett hens självbild en stor knäck utan också lärt de övriga eleverna att det är tillåtet att diskriminera personer med funktionsnedsättning.

Unga Rörelsehindrade är föreningen för dig som också vill att alla ska kunna vara med i samhällsgemenskapen oavsett om man är funkis eller inte. Ingen ska lämnas utanför! Kom med och stöd oss för ett samhälle som funkar för alla. Vi behöver dig, du behöver oss! Du kan ha en egen funktionsnedsättning eller inte – alla är välkomna som medlemmar (om du är max 32 år). Här bli du medlem!

Länkar

Gilla oss! Dela oss! Följ!
error

Bli en finne i rumpan på makthavarna!