Eutanasi – dödshjälp

eutanasi dödshjälp

Eutanasi – dödshjälp

Så länge som människor med funktionsnedsättning anses som defekta måste vi kraftigt ifrågasätta debatten om eutanasi för det är människors rädsla och förakt för det annorlunda som förespråkarna för dödshjälp hämtar sin näring.

Men eutanasi är inte bara en personlig och etisk fråga utan också rent krass ekonomisk. Money talks! Granskar man motiven är det ofta strikt ekonomiska drivkrafter snarare än humanistiska som är grunden när det gäller ställningstagande för dödshjälp. Detta är en mycket farlig utveckling. Att ekonomin är en viktig parameter som lätt slår humanismen ser vi till exempel i LSS-debatten. Vid svåra skador och sjukdomar behövs dyr vård och för människor som inte har så lång tid kvar är palliativ vård ett måste. Men denna vård är dyr och det finns stora pengar att tjäna ju mindre denna vård efterfrågas och används. Då är eutanasi ett lockande alternativ för landstingen, internationella vårdbolag och skattefinansierade företag. Även för försäkringsbolag för att värna om deras kostnader.

Om då eutanasi är ett alternativ måste man vara stark för att stå emot om detta erbjuds

Att som patient, sjuk, trött, med svåra smärtor, kanske också deprimerad, då är det lätt att ge upp sin vilja att leva och inte vilja ligga någon till last. Man kanske är i total fysisk och psykisk kris och står inför en okänd ny situation. Det är lätt att uppleva sig som en belastning för sina anhöriga och för vården. Man är inte längre en självständig person utan är en stor kostnad för samhället genom att kräva hemtjänst eller personlig assistans dygnet runt. Om då eutanasi är ett alternativ måste man vara stark för att stå emot om detta erbjuds och är av samhället ett accepterat val.

Kopplar man ihop en krass ekonomi, acceptansen för att eutanasi erbjuds och människors rädsla att ligga andra till last får vi situationen som finns till exempel i Belgien. Där började med erbjudande med dödshjälp för vuxna med långt framskridna dödliga sjukdomar. Men nu ges även till dementa, psykiskt sjuka och till och med till barn.

Vi ska alla oavsett om vi har en funktionsnedsättning eller inte vara trygga med att vården ska lindra och bota oss och att vi ska få livshjälp, inte dödshjälp.

Gilla oss! Dela oss! Följ!
error

Bli en finne i rumpan på makthavarna!