Gå och rösta …

glöm ej att rösta

Oavsett om du väljer att i lugn och ro förtidsrösta eller att traditionsenlig rösta på valdagen i din vallokal söndag den 9 september så – GÅ OCH RÖSTA!

Vi med funktionsnedsättningar är mindre delaktiga i demokratin jämfört med övriga befolkningen. Färre av oss engagerar oss aktivt inom politiken och färre röstar i de politiska valen. Bland de som har svårt nedsatt rörelseförmåga röstade bara 64 % i det förra riksdagsvalet jämfört med 88 % av den övriga befolkningen.

Varför röstar man då inte? Det kan vara att man inte känner att valet berör en, att ens kunskap är för låg för att kunna välja. Det kan bero på att man behöver hjälp vid röstningstillfället eller att tillgängligheten är dålig i vallokalen eller att det är för lite utrymme bakom röstningsskärmarna och att valsedlarna är dåligt placerade. Andra brister kan vara svårlästa skyltar, oframkomlig gångväg till lokalen och höga trösklar. Väljare som uppfattar sin egen röst vara viktig, röstar i högre utsträckning än de som tror att ens egen röst är oväsentlig.

Låt oss komma överens om att just din röst är viktig!

 I inlägget Partiutfrågning finns länkar till olika partier där kan du hämta information.

Länkar

Gilla oss! Dela oss! Följ!
error

Bli en finne i rumpan på makthavarna!