Politikerutfrågning

Funktionsrätt i Göteborg bjöd in till en politikerutfrågning den 22 augusti, lite drygt två veckor innan valet. Pia Emanuelsson inledde kvällen.  Nio politiker på kommunal nivå var inbjudna och Anders Westgerd var moderator. Kvällens fyra teman var:

  • Barnens uppväxtvillkor
  • Arbete, sysselsättning och försörjning
  • Jämlik livsmiljö
  • Full delaktighet

Anders inledde med att konstatera att skolan inte är jämlik. Som elev med funktionsnedsättning är det lätt att hamna i utanförskap och utsättas för mobbing. Betydligt färre personer med funktionsnedsättning har eftergymnasial utbildning än jämfört med rikssnittet. Många barn med funktionsnedsättning har ingen meningsfull fritid. Strukturerna sätter stopp för detta genom dålig tillgänglighet, svårt med resa till och från och barnens dåliga självbild. Med tanke på att Göteborg är under stor ombyggnad ger det stora möjligheter att äntligen skapa en inkluderande stad. Anders sa till politikerna att inte se på frågor som rör människor med funktionsnedsättning som särlösningar och att det är viktigt att politiken samarbetar med funkisrörelsen. SVT var på plats och noterade att detta är frågor som är livsavgörande för oss.

Vad sa då politikerna? De sa så mycket och ändå så lite med substans, de kastade lite paj på varandra men på ett lite avslaget sätt. Vissa av dem var kunniga i de frågor som rör oss med olika funktionsnedsättningar andra förstod nog inte riktigt vad de gjorde där. Läs istället i de olika partiernas partiprogram för Göteborg och bilda dig en uppfattning om vilket parti om du anser för den politik som du tror på mest. Följande politiker representerade sina partier:

Gilla oss! Dela oss! Följ!
error

Bli en finne i rumpan på makthavarna!