Fortfarande vanligt med hinder i vallokalen

vallokal

Trots att lagen kräver att alla vallokaler ska vara tillgängliga förekom brister vid årets val. Myndigheten för delaktighet (MFD) har med hjälp av tillgänglighetskonsulter gjort stickprov i 25 kommuner runt om i landet.

Se Pia från Funktionsrätt Göteborg, Catarina från SRF och vår Kristina från Unga Rörelsehindrade Göteborgsklubben uttala sig i Västnytt om hur vallokaler (inte) fungerade vid valet i september. Programmet kan ses till den 30 oktober. Läs mer på SVT-Nyheter.

Granskade vallokaler

 • 72 procent av lokalerna saknade på- och avstigningsplats för färdtjänst och taxi nära entrén.
 • 67 procent hade trappor där kontrastmarkering saknades på översta och nedersta trappsteget.
 • 52 procent saknade p-plats för personer med nedsatt rörelseförmåga nära entrén.
 • 38 procent saknade skyltar, symboler och texter som var lätta att upptäcka och förstå.
 • 35 procent saknade tillgänglig toalett stor nog för personer som använder eldriven rullstol.
 • 25 procent saknade låg röstningsskärm anpassad för personer som använder rullstol.
 • 25 procent saknade tydligt skyltade utrymningsvägar.
 • 24 procent hade stängda dörrar som inte kunde öppnas med automatisk dörröppnare.
 • 24 procent av lokalerna hade höga trösklar (mer än 2 centimeter).
  (Källa MFD)

Läs mer i tidskriften Funktionshinderpolitik
Västnytt
SVT-Nyheter

Gilla oss! Dela oss! Följ!
error

Bli en finne i rumpan på makthavarna!