Hur använder vi Agenda 2030?

Agenda 2030
Agenda 2030, låter det för bra för att vara sant, är det oftast så.

Vad är Agenda 2030 och hur påverkar det mig? Hur kan vi arbeta med detta i Unga? Kom och lyssna på Janna Olzon och Karolina Celinska från Förbundet DHR.  Alla är välkomna att hänga på oavsett ålder eller bostadsort.

  • Café Digitalsnack – info om Agenda 2030  
  • Tisdag den 14 september klockan: 17.50 – ca 20.00
  • Anmäl dig via mejl: urg@telia.com eller via kontaktsidan. Anmälan ska vara inne senast klockan 14.00 samma dag träffen hålls. När du anmält dig kommer du få en länk till Zoom som du klickar in dig på.

DHR är Unga Rörelsehindrades moderförbund och DHR arbetar rättighetspolitiskt med utgångspunkt från FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning men också Agenda 2030. Att koppla samman konventionens artiklar och de globala målen i Agenda 2030 skapar samband och begriplighet, samt utökar användningen av bägge tillsammans. Janna och Karolina kommer att berätta för oss om Agenda 2030 och de mål DHR har valt att fokusera på. Bland annat kommer vi att prata om vad målen innebär och hur de kan tas in i den lokala verksamheten. Missa inte att få en massa bra att ha-information.

De artiklar vi ska prata om är:

ARTIKEL 5 ALLAS LIKA VÄRDE OCH RÄTTIGHETER

Artikeln säger bland annat att alla människor ska behandlas lika och få samma skydd av lagarna. All diskriminering på grund av funktionsnedsättning ska förbjudas och staterna ska se till att anpassa så mycket som möjligt för personer med funktionsnedsättning så att de kan leva som andra och inte bli diskriminerade.

ARTIKEL 6 LIKA FRI- OCH RÄTTIGHETER FÖR KVINNOR MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING

Artikeln säger bland annat att staterna säger nej till att kvinnor och flickor med funktionsnedsättning diskrimineras. Staterna ska se till att kvinnor kan utvecklas och få möjlighet att göra mer själva, så att de kan få de rättigheter som står i konvention.

ARTIKEL 9 LIKA TILLGÅNG TILL SAMHÄLLETS VÄSENTLIGA FUNKTIONER

Artikeln säger bland annat att staterna ska säkerställa att personer med funktionsnedsättning får tillgång på lika villkor som andra till bland annat den fysiska miljön, transporter, information och kommunikation i städerna och på landsbygden.

ARTIKEL 12 LIKHET INFÖR LAGEN

Artikeln säger bland annat att staterna säger ja till att alla lagar ska gälla personer med funktionsnedsättning på samma sätt som för andra. Personer med funktionsnedsättning ska få det stöd de behöver i en domstol och domstolarna ska visa respekt och följa de mänskliga rättigheterna.

ARTIKEL 17 LIKA RÄTT TILL PERSONLIG INTEGRITET

Artikeln säger att alla personer med funktionsnedsättning har rätt till respekt för sin fysiska och psykiska integritet på lika villkor som andra.

ARTIKEL 19 LIKA RÄTT TILL VALFRIHET OCH DELAKTIGHET I SAMHÄLLET

Artikeln säger bland annat att staterna ska se till att personer med funktionsnedsättning kan välja att leva i samhället som andra. Det innebär bland annat att personer med funktionsnedsättning ska kunna välja var de vill bo och med vem eller vilka de vill leva.

ARTIKEL 20 LIKA MÖJLIGHETER TILL PERSONLIG RÖRLIGHET

Artikeln säger bland annat att staterna ska se till att alla ska kunna röra sig så mycket som möjligt på det sätt som de kan och vill. Det ska finnas bra hjälpmedel och stöd och service, till ett pris som personerna kan betala.

ARTIKEL 24 LIKA TILLGÅNG TILL UTBILDNING

Artikeln säger bland annat att staterna ska se till att personer med funktionsnedsättning får utbildning som andra. Det ska finnas alla olika slags utbildningar både för barn och vuxna, och ingen ska diskrimineras. Det ska inte gå att säga nej till utbildning på grund av att en person har en funktionsnedsättning.

ARTIKEL 25 LIKA TILLGÅNG TILL SJUKVÅRD

Artikeln säger bland annat att staterna ska se till att personer med funktionsnedsättning ska få samma hälso- och sjukvård som andra även när det gäller vård för att kunna få barn. När staterna ger vård eller information till alla ska även personer med funktionsnedsättning få det.

ARTIKEL 27 LIKA TILLGÅNG TILL ARBETE

Artikeln säger bland annat att staterna ska erkänna rätten till arbete för personer med funktionsnedsättning på lika villkor som för andra. De ska ha lön och kunna leva på sitt arbete. De ska kunna arbeta på arbetsplatser där andra arbetar och som är tillgängliga för personer med funktionsnedsättning.

ARTIKEL 28 LIKA RÄTT TILL TRYGGHET OCH VÄRDIG LEVNADSSTANDARD

Artikeln säger bland annat att personer med funktionsnedsättning och deras familjer har rätt till ett bra liv. Det betyder tillräckligt med mat, kläder och en bra bostad. Staterna ska se till att personer med funktionsnedsättning har samma rätt som andra att få det bättre utan diskriminering.

ARTIKEL 32 INTERNATIONELLT SAMARBETE

Artikeln säger bland annat att staterna ska samarbeta med andra stater om konventionen. De ska också samarbeta med organisationer i andra länder, särskilt organisationer med personer med funktionsnedsättning.

ARTIKEL 33 NATIONELLT GENOMFÖRANDE

Varje stat ska välja några hos regeringen som ska arbeta med denna konvention. Staterna ska se till att en myndighet kontrollerar att alla följer denna konvention. Personer med funktionsnedsättning och deras organisationer ska vara med i arbetet med kontrollen.

Unga Rörelsehindrade är föreningen för dig som också vill att alla ska kunna vara med i samhällsgemenskapen oavsett om man är funkis eller inte. Ingen ska lämnas utanför! Kom med och stöd oss för ett samhälle som funkar för alla. Vi behöver dig, du behöver oss! Du kan ha en egen funktionsnedsättning eller inte – alla är välkomna som medlemmar (om du är max 32 år). Här bli du medlem!

Denna träff görs i samarbete med Medborgarskolan

Länkar

Gilla oss! Dela oss! Följ!
error

Bli en finne i rumpan på makthavarna!