Internationella funktionsrättsdagen den 3 december

Caroline foto Caroline A B internationella funktionsrättsdagen

Pia Emanuelsson, Funktionsrätt Göteborg skriver: Den 3 december, på Internationella funktionsrättsdagen, manifesterar vi för mänskliga rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Vi manifesterar för rätten att leva som alla andra, lika i värdighet och rättigheter. Vi manifesterar för självbestämmande, för jämlika livsvillkor och för full delaktighet i samhället. Här är dagens alla tal att läsa!

Dessa rättigheter borde vara helt självklara i Sverige idag, men är allt annat än det. År 2018 ser vi att livsvillkoren fortfarande är betydligt sämre inom alla samhällsområden för personer med funktionsnedsättning än för övrig befolkning. Vi ser en åtstramningspolitik som ökar skillnaderna och på allvarliga sätt minskar friheten och delaktigheten i samhället för personer med funktionsnedsättning. Samhällsutvecklingen är på väg åt fel håll. Tillgången till våra grundläggande mänskliga rättigheter minskar istället för att öka, inte minst genom den totala nedmonteringen av rättighetslagen LSS. Detta är helt oacceptabelt och över hela landet protesterar funktionsrättsrörelsen mot denna utveckling och kräver våra rättigheter! Sveriges beslutsfattare har ett stort ansvar att bedriva en politik och fatta de beslut som på riktigt skapar jämlika livsvillkor och full delaktighet.

Talare under manifestationen var:

Föreningar som står bakom manifestationen:

  • Funktionsrätt Göteborg – funktionshinderföreningar i samverkan
  • RBU Göteborg
  • Astma- och Allergiföreningen i Göteborg
  • DHB Västra – Distriktsorganisationen för döva och hörselskadade barn och barn med språkstörning
  • Svenska Downföreningen Väst
  • FUB Göteborg
  • Unga Rörelsehindrade Göteborg
  • Frisk & Fri Göteborg

Foton på Internationella funktionsrättsdagen: Caroline Ahlbäck Bräutigam, Per Stjernehag och Kristina Kindberg.

Bli medlem i Unga Rörelsehindrade!

Gilla oss! Dela oss! Följ!
error

Bli en finne i rumpan på makthavarna!