Internationella funktionsrättsdagen den 3 december

funktionsrättsdagen manifestation

Unga Rörelsehindrade Göteborgsklubben vill puffa för manifestationen den 3 december. Det är Funktionsrätt Göteborg som är värd för manifestationen på den Internationella funktionsrättsdagen.

FN (Förenta Nationerna) har instiftat den 3 december som ”International Day of Persons with Disabilities” vilket är en dag då vi lyfter våra frågor extra mycket. Vi samlas på Järntorget i Göteborg  måndag den 3 december klockan 16.00. Läs mer i evenemanget. Funktionsrätt Göteborg skriver om dagen:

Den 3 december, på Internationella funktionsrättsdagen, manifesterar vi för mänskliga rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Vi manifesterar för rätten att leva som alla andra, lika i värdighet och rättigheter. Vi manifesterar för självbestämmande, för jämlika livsvillkor och för full delaktighet i samhället.

Dessa rättigheter borde vara helt självklara i Sverige idag, men är allt annat än det. År 2018 ser vi att livsvillkoren fortfarande är betydligt sämre inom alla samhällsområden för personer med funktionsnedsättning än för övrig befolkning. Vi ser en åtstramningspolitik som ökar skillnaderna och på allvarliga sätt minskar friheten och delaktigheten i samhället för personer med funktionsnedsättning. Samhällsutvecklingen är på väg åt fel håll. Tillgången till våra grundläggande mänskliga rättigheter minskar istället för att öka, inte minst genom den totala nedmonteringen av rättighetslagen LSS. Detta är helt oacceptabelt och över hela landet protesterar funktionsrättsrörelsen mot denna utveckling och kräver våra rättigheter! Sveriges beslutsfattare har ett stort ansvar att bedriva en politik och fatta de beslut som på riktigt skapar jämlika livsvillkor och full delaktighet.

  • Den självklara rätten till ett liv som alla andra, lika i värdighet och rättigheter
  • Självbestämmande, jämlikhet och full delaktighet
  • Återupprätta rättighetslagen LSS

Vi samlas på Järntorget i Göteborg, klockan: 16.00 den 3 december.

Manifestationen arrangeras av Funktionsrätt Göteborg i samverkan med medlemsföreningarna och andra funktionsrättsföreningar. Ideella föreningar som vill ställa sig bakom manifestationen får gärna göra det! Kontakta då info@funktionsrattgbg.se. Manifestationen är partipolitiskt obunden.

Länkar

Gilla oss! Dela oss! Följ!
error

Bli en finne i rumpan på makthavarna!