Hatbrott mot människor med funktionsnedsättning

hatbrott begravning

Hatbrott mot människor med funktionsnedsättning kan se olika ut. Det kan vara misshandel, mord eller som i detta fall: undanhållande av kallelser till screeningundersökningar. Ett långsamt dödande utfört av kommunal personal i personernas egen bostad.

På ett LSS-boende i Malmö har personalen under flera år har slängt kallelserna till cancerscreening för sina boende. Därför har missat de viktiga undersökningarna och riskerar att dö i cancer helt i onödan. Kvinnor med funktionshinder löper 70 procent högre risk att dö i bröstcancer. Deras tumörer upptäcks senare och cancern blir därmed svårare att behandla. Trots att alla människor har samma värde. Trots att lagen slår fast allas rätt till vård på lika villkor behandlas de funktionsnedsatta ändå som sämre sortens människor. Detta är inget annat än ett hatbrott!

Karl Grunewald skriver i Läkartidningen: Socialstyrelsen har nu konstaterat att personer med insatser enligt LSS som insjuknar i cancer löper en mer än fördubblad risk att dö i förtid jämfört med andra cancerpatienter; de blir helt enkelt inte upptäckta i tid. Socialstyrelsen har gjort en speciell studie av kvinnor med LSS-insatser och med bröstcancer. Det visar sig att de får sin diagnos i stadium 3–4, medan övriga bröstcancerpatienter vanligen får sin diagnos i stadium 1.

En logisk slutsats är att samma förhållande med försenad diagnos gäller för även en rad andra sjukdomar. Till exempel fungerar hjärtsjukvården mycket sämre för patienter med en utvecklingsstörning eller autism. Om de kommer in till sjukhus med en akut hjärtinfarkt får de ballongvidgning bara hälften så ofta som andra patienter. Unga Rörelsehindrade Göteborgsklubben ser med fasa hur samhället håller på att utvecklas. De dödar oss långsamt.

Länkar

Gilla oss! Dela oss! Följ!
error

Bli en finne i rumpan på makthavarna!