Internationella kvinnodagen

Idag är det internationella kvinnodagen. En dag där man uppmärksammar kvinnors kamp för jämställdhet. Något som ofta glöms bort är funkisperspektivet. Kampen fortsätter!


Personer med funktionsnedsättning står generellt sätt långt ifrån arbetsmarknaden. Men Myndigheten För Delaktighet vittnar i en rapport om att kvinnor med funktionsnedsättning har ännu sämre förutsättningar på arbetsmarknaden än män. Som en konsekvens av det så riskerar kvinnor med funktionsnedsättning att hamna i ännu större ekonomisk utsatthet.
Extra anmärkningsvärt är att det till och med skiljer sig i stödinsatser på arbetsmarknaden beroende på vilket kön du har.

Unga Rörelsehindrade är föreningen för dig som också vill att alla ska kunna vara med i samhällsgemenskapen oavsett om man är funkis eller inte. Vi ska inte lämna någon utanför! Kom med och stöd oss för ett samhälle som funkar för alla. Vi behöver dig, du behöver oss! Du kan ha en egen funktionsnedsättning eller inte – alla är välkomna som medlemmar (om du är max 32 år). Här bli du medlem!

Gilla oss! Dela oss! Följ!
error

Bli en finne i rumpan på makthavarna!