Tillgänglig miljö handlar om liv och död i krig

krisberedskap

HÄR kan du läsa hela debattartikeln som Per Olof Larsson, Robert Kindberg och Jörgen Lundälv har skrivit om, hur utsatta människor med funktionsnedsättning är i krig. Dessutom är det ett stort ointresse hos försvarsmakten och samhället för att göra något åt detta. Grunna på detta en smula, att våra liv är så lite värda i skarpt läge.

Det är hög tid att sprida kunskap om funktionshinder inom Försvarsmakten. Såväl försvaret som civilförsvaret måste stärka funktionshinderperspektivet. Det handlar om kunskap, bemötande, kommunikation och framför allt inse att det finns över en halv miljon personer med olika funktionsnedsättningar som är organiserade i funktionsrättsrörelsen i landet. Därtill kommer alla personer som inte är organiserade men som har olika funktionsnedsättningar och är i behov av stöd. Att det saknas beredskap för oss funkisar om vi hamnar i krig, kan du läsa mer om i denna LÄNK,

De som löper störst risk att dödas är personer med funktionsnedsättningar som inte kan söka skydd snabbt. Det finns erfarenheter från krigets Ukraina att bygga vidare på. Den finska organisationen SAMS (Samarbetsförbundet kring funktionshinder), för redan vidare erfarenheter från Ukraina. Läs mer i denna LÄNK.

Unga Rörelsehindrade är föreningen för dig som också vill att alla ska kunna vara med i samhällsgemenskapen oavsett om man är funkis eller inte. Vi ska inte lämna någon utanför! Kom med och stöd oss för ett samhälle som funkar för alla. Vi behöver dig, du behöver oss! Du kan ha en egen funktionsnedsättning eller inte – alla är välkomna som medlemmar (om du är max 32 år). Här bli du medlem!

Gilla oss! Dela oss! Följ!
error

Bli en finne i rumpan på makthavarna!