Öppna Göteborg

öppna göteborg
Kamp för att kunna resa med kollektivtrafiken i Göteborg

DHR Göteborgsavdelningen har ett mycket aktivt nätverk som heter Öppna Göteborg. Det arbetar med frågorna: fysisk tillgänglighet i samhället och en tillgänglig och användbar färdtjänst/kollektivtrafik i Göteborg och Partille. Nätverksledare är Robert Kindberg som arbetat med dessa frågor under lång tid. Robert är också en tidigare ordförande av Unga Rörelsehindrade Göteborgsklubben vilket garanterar kvaliteten.

Öppna Göteborg har sin säsongsavslutning onsdag den 1 juli klockan: 17.00 – 19.00. Mötet hålls via telefon. Vill du vara med så anmäler du dig till Jonas på DHRGs kansli mejl: goteborg@dhr.se eller ring: 031-704 60 50, då kommer du också få instruktioner hur du ansluter till mötet. Anmäl dig senast den 29/6.  

På Göteborg stads hemsida kan man läsa dessa fina ord men lever de upp till det?

Göteborgs Stad ser på tillgängligheten utifrån ett helhetsperspektiv, en stad för alla, med policy och program för dess utformning. Alla ska i så hög utsträckning som möjligt kunna använda ordinarie transporter, bostäder, serviceinrättningar och tjänster. Göteborgs stad arbetar med att minska på särlösningar för personer med funktionsnedsättningar”.

Länkar

Tidigare fantastiska inlägg som du borde läsa

Gilla oss! Dela oss! Följ!
error

Bli en finne i rumpan på makthavarna!