Färdtjänsten i Göteborg

Färdtjänsten i Göteborg
Vi måste bli starkare

Robert Kindberg, ordförande i DHRG skriver i den senaste Mötespunkt om Trafikkontorets förslag till nya färdtjänstavgifter. Han tycker inte att det är ett bra förslag. Färdtjänsten i Göteborg håller på att balla ur helt. Han skriver:

Trafikkontorets förslag till nya färdtjänstavgifter – ett idiotsystem!

I dagarna kom trafikkontorets förslag på nya färdtjänstavgifter. Det är ett förslag som, förutom att det diskriminerar personer med funktionsnedsättning, ekonomiskt även diskriminerar de av oss som har mycket ärenden i de centrala stadsdelarna och bor i ytterområdena. Färdtjänstens nya förslag på taxesystem tycker jag är mycket byråkratiskt tungrott, med den enda fördelen för trafikkontoret att de kan säkerställa arbetstillfällen för några byråkrater på ekonomiavdelningen. Läs hela ledaren i Mötespunkt.

När välfärden i samhället håller på att försämras och rent av att försvinna gäller det att försvara det vi har. Du får se funktionshinderorganisationerna som dina fackföreningar som hjälper till att lyfta dina frågor. Ju fler personer som blir medlemmar gör att organisationerna blir större och de får en starkare röst som de kan använda mot sina motparter. Motparterna är stat, landsting och kommuner samt näringslivet och branscher som av olika orsaker inte vill ta hänsyn till de 1,8 miljoner personer som har någon form av funktionsnedsättning i Sverige.

Vill du också engagera dig i föreningsarbetet så får du får en plattform att arbeta utifrån och du kommer bli lyssnad på, få träffa personer i beslutandeställning som du kan direkt påverka. Du får också träffa människor i samma situation som du, som du kan bolla tankar med och smida planer med.

Länkar

Läs de senaste blogginläggen

Gilla oss! Dela oss! Följ!
error

Bli en finne i rumpan på makthavarna!