Förslag på nytt taxesystem i färdtjänsten

Förslag på nytt taxesystem
Vi får hänga efter bussen

Färdtjänstförvaltningen har presenterat sitt förslag på nytt taxesystem vid Göteborgs färdtjänst. I korthet kan man konstatera att den sociala distanseringen kommer att fortgå för vår grupp om detta förslag går igenom. Läs förslaget från Färdtjänstförvaltningen i denna länk.

Syftet är att styra med höga avgifter för att begränsa resandet

Syftet med nytt taxesystem är att styra med höga avgifter för att begränsa resandet. Vi ska resa sällan och när vi gör det ska vi resa korta sträckor och hålla oss i vårt närområde. Göteborgs stolta slagord: En stad för alla klingar oerhört falskt. De ökande kostnaderna för resandet kommer att drabba en grupp som generellt har den sämsta ekonomin i samhället. Aktivitetsersättning för unga vuxna 19 – 29 år ligger på: 8 790 – 9 775 kronor före skatt i månaden. När det gäller Unga Rörelsehindrade Göteborgsklubbens medlemmar kommer vi att drabbas hårt. Våra medlemmar har stora och omfattande rörelsehinder och har sällan något alternativ till färdtjänst.

Färdtjänstresorna kommer att ha en startavgift på 35 kronor. Efter man har gjort 20 enkelresor under en månad kommer ett så kallat högkostnadsskydd som ligger på 700 kronor per månad att träda in. Utöver startavgiften kommer en kostnad tas ut för varje påbörjad kilometer på 3,50 och här finns inget högkostnadsskydd. 20 enkelresor är 10 tur och returresor vilket är cirka 2,5 resor i veckan så det är ett mycket blygsamt resande det handlar om och kostnaderna blir snabbt höga. De resor som kallas väsentliga resor, till exempel arbetsresor, har ingen kilometerkostnad och ingår i högkostnadsskyddet. Resor över kommungränsen kommer i det nya taxe-systemet kunna göras utan extra kostnad för resa över kommungränsen.

Ökade kostnader med nytt taxesystem

Andra ändringar som ökar kostnaderna för våra medlemmar är att åldersgränsen för ungdom sänks från nuvarande 26 år till 19 år vilket gör resorna dyrare då ungdomspriset är lägre än vuxenpriset. Att ha med en kompis på resan blir omöjligt då medresenärer tidigare fått följa med fritt men nu får betala samma summa som en färdtjänstresenär vilket gör att inga kompisar längre har råd att följa med. Detta skapar ytterligare socialt utanförskap för våra medlemmar. Varför gäller inte kompisens ordinarie månadskort i detta fall?

Enligt Färdtjänstförvaltningens egna siffror reser 49,4 % av färdtjänstresenärerna resor som är mellan 6 kilometer till 15 kilometer långa. Göteborg är en till ytan stor stad och ska man inte bara till den närmaste lokala mataffären så kommer kilometerkostnaden att ticka på. Som exempel är en resa som Astrid gör från Rymdtorget till Övre Kaserngården (där många aktiviteter finns) 6 kilometer lång och en resa från Rymdtorget till Dalheimers hus 19 kilometer. Eller om Astrid som bor på Rymdtorget har en kompis som bor i Västra Frölunda blir det 24 kilometer enkel väg. Dessa resor (tur och retur) kommer att kosta: 112 kronor, 203 kronor respektive 238 kronor. Det är inga långa resor och det blir snabbt en hög kostnad.

Ett annat exempel: Bengt gör 20 resor i månaden som tillsammans mäter 420 kilometer. Med den nya modellen betalar Bengt 700 kronor i startavgifter och 1 470 kr i kilometeravgifter. Bengt får betala: 2 170 kronor. Med bil och en kostnad på 18,50/mil hade kostnaden varit: 777 kronor och med ett månadskort för kollektivtrafiken 795 kronor och det gäller resor i Göteborg, Mölndal, Partille och Öckerö. Halverar Bengt sitt resande och endast reser 10 resor av samma längd, betalar han 1 085 kronor vilket fortfarande är dyrare än månadskortet i den ordinarie kollektivtrafiken. Resandekostnaden är oerhört orättvis. Höj biljettpriset i den ordinarie kollektivtrafiken och jämna ut kostnaderna för medborgarna.  

En stad för alla … LOL

Färdtjänsten är ingen isolerad företeelse. Vi kan inte enkelt välja var vi ska bo på grund av bostadsbristen i Göteborg. En ung vuxen som flyttat hemifrån kan få en bostad i andra delen av stan långt från familj, kompisar och stadsdelens fritidsengagemang. Att då få en så stor kostnadsökning när det gäller resor är en omöjlig ekonomisk ekvation när man lever på aktivitetsersättning eller har en låg lön. Deltagande i föreningslivet och politiskt engagemang blir omöjligt då det nya taxesystemet tvingar fram en stenhård prioritering. Detta är ett mycket dåligt förslag och kommer att drabba de människor som är som mest beroende av sin färdtjänst och att avgifterna ska vara rimliga. Göteborgs Stads program för full delaktighet för personer med funktionsnedsättning känns som en käftsmäll när vi hindras att resa.

Länkar

Läs de senaste inläggen

Gilla oss! Dela oss! Följ!
error

Bli en finne i rumpan på makthavarna!