Riktigt kassa levnadsvillkor

Många unga med funktionsnedsättning lever under riktigt kassa levnadsvillkor. Unga med funktionsnedsättning har svårare att klara sin ekonomi än andra unga.
Unga med funktionsnedsättning har svårare att klara sin ekonomi än andra unga.

Inte alla men många unga med funktionsnedsättning lever under riktigt kassa levnadsvillkor. En ny rapport från Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF, visar tydligt att de ekonomiska levnadsvillkoren inte ser likadana ut för alla unga. En av de grupper som är ekonomiskt mest utsatta är unga med funktionsnedsättning. Unga med funktionsnedsättning har svårare att klara sin ekonomi än andra unga. De arbetar eller studerar i lägre utsträckning och upplever hinder för att delta i fritidsaktiviteter.

Frågan om att få goda levnadsvillkor hos personer med funktionsnedsättning är viktig och komplicerad. Att ha en funktionsnedsättning innebär inte i sig sämre levnadsvillkor men det ökar risken för det. Utöver det som nämns i rapporten så tillkommer eventuellt: sämre hälsa, svagt inflytande, dålig tillgänglighet i samhället, diskriminering, problem med hjälpmedel, färdtjänst som inte fungerar, indragen assistans eller hemtjänst som inte räcker till. Allt detta riskerar att försämra livskvaliteten och levnadsförhållanden. Detta måste ändras på.

Unga Rörelsehindrade är föreningen för dig som vill att alla ska kunna vara med i samhällsgemenskapen oavsett om man är funkis eller inte. Ingen ska lämnas utanför! Kom med kämpa med oss för ett samhälle som funkar för alla. Vi behöver dig, du behöver oss! Du kan ha en egen funktionsnedsättning eller inte – alla är välkomna som medlemmar (om du är max 32 år). Här bli du medlem!

Länkar

Gilla oss! Dela oss! Följ!
error

Bli en finne i rumpan på makthavarna!