Skydd für alle?

Funkisperspektivet brukar i vanliga tider komma i andra hand och i kriser verkar det helt glömmas bort. Detta inser vi när vi drabbades av pandemin och nu med krig i vårt närområde. Livsavgörande frågor måste ställas: får vi vård och skydd på lika villkor?

Funkisperspektivet brukar i vanliga tider komma i andra hand och i kriser verkar det helt glömmas bort. Detta inser vi när vi drabbades av pandemin och nu med krig i vårt närområde. Livsavgörande frågor måste ställas: får vi vård och skydd på lika villkor?

Hur prioriteras vi med funktionsnedsättningar i corona-krisen om vi skulle behöva intensivvård? Inte alls ska det visa sig. Ett exempel är 5-årige Eltons fall då han insjuknat i corona och läkarna vägrade sätta in behandling som hade kunnat rädda hans liv. Varför gjorde de inte det?  Elton hade en omfattande funktionsnedsättning och då var hans liv inget värt enligt vården. Personer med personlig assistans och våra assistenter glömdes bort när det gällde att få tillgång till vaccin. Från Folkhälsomyndighetens sida var det länge tyst angående prioriteringen av riskgrupper inom LSS och assistans. Så inte ens att få tillgång till något så enkelt som vaccin var en självklarhet.

När kriget nu härjar i vårt närområde har frågan om skyddsrummen är till för alla? Någon statistik över hur många av dessa som är tillgängliga finns inte. Krister Frank, Jörgen Lundälv och P-O Larsson skriver i en debattartikel i GP:

”Vi vet att tillgänglighet för personer med funktionsnedsättningar under en lång tid varit eftersatt. Det leder till exkludering och utanförskap. Man beräknar att det finns cirka 65 000 skyddsrum i olika skick. I Göteborg finns skyddsrum som byggdes efter andra världskriget och som inte är tillgängliga för alla. Det är därför viktigt att skyddsrummen görs tillgängliga på ett korrekt sätt ur funktionsrättsperspektiv”.

I en artikel i Aftonbladet om bristen på tillgängliga skyddsrum säger Anna Lyktberg som sitter i rulle:

– När det handlar om liv och död ska man inte behöva tänka på en sådan sak.

Helt klart finns det mycket att jobba med. Alla människors rätt till hälsa och säkerhet finns inskrivet i flera konventioner men uppenbarligen är detta något som myndigheter helt struntar i.  Vem får tillgång till vård och vem får ta skydd?

Länkar

Gilla oss! Dela oss! Följ!
error

Bli en finne i rumpan på makthavarna!