Viktor om zombie-apokalypsen

Viktors monolog i Alla har rätt handlar om zombie-apokalypsen och om att känna sig sviken. Hur blir man accepterad? Viktor Lysell är en del i Teater Kattma och framför en av de 12 monologerna i Alla har rätt.

”Alla har rätt!” heter Teater Kattmas nya projekt med 12 nyproducerade monologer som bygger på de medverkandes berättelser. Titeln syftar på allas rättigheter, allas rätt till ett självständigt, fullvärdigt liv utifrån var och ens möjligheter och förutsättningar. Hans Sjöberg, Teater Kattmas ledare, berättar att processen startade med frågan Vad är viktigast för mig, just nu? De 12 skådespelarna fick i uppgift att bestämma vad de ville berätta och gestalta, var och en för sig. I nästa steg träffade Hans skådespelarna en i taget för att diskutera vad de kommit fram till. Hans beskriver ett arbetssätt som kännetecknas av workshops och improvisationer där medskapandet är avgörande.

Länkar

Gilla oss! Dela oss! Följ!
error

Bli en finne i rumpan på makthavarna!