Åsa om att slippa få dörren släppt i ansiktet

Åsa om att slippa få dörren släppt i ansiktet

Åsas monolog i Alla har rätt handlar om att inte få plats i samhället och att inte få delta på lika villkor som alla andra. Att bokstavligt få dörren släppt i ansiktet. Åsa Wendel är en del i Teater Kattma och framför en av de 12 monologerna i Alla har rätt.

”Alla har rätt!” heter Teater Kattmas nya projekt med 12 nyproducerade monologer som bygger på de medverkandes berättelser. Titeln syftar på allas rättigheter, allas rätt till ett självständigt, fullvärdigt liv utifrån var och ens möjligheter och förutsättningar på lika villkor. Att alla ska ha samma rättigheter är ju en självklarhet. Sägs det. Men hur är det idag, därute i den verkliga världen, bortom alla visioner och vackra ord? Frågan är om det ska vara ett frågetecken eller utropstecken efter titeln? Har alla samma rättigheter och möjligheter idag, oavsett eventuell funktionsvariationer, ursprung, könsidentitet? Och om svaret är nej på den frågan – vad ska vi göra åt det? Det känns som om det har varit bråttom väldigt länge nu.

Länkar

Gilla oss! Dela oss! Följ!
error

Bli en finne i rumpan på makthavarna!