Ändrat taxesystem i färdtjänsten i Göteborg

Foto: Mikael Berglund

Färdtjänstförvaltningen håller på att arbeta fram ett nytt taxesystem för färdtjänsten i Göteborg. Det kommer att träda i kraft år 2020. Vi presenterar här den information som vi fått i Färdtjänstrådet. Vi ser fram emot att medlemmar i Unga Rörelsehindrade Göteborgsklubben och i DHRG gemensamt kommer att diskutera detta på Öppna Göteborgs möten.

De kommentarer som vi från Unga Rörelsehindrade och DHRG har gett till nämnden och förvaltningen, är att våra medlemmar inte vill och inte heller alltid kan styra sitt resande. Vi har skola, arbetet, olika behandlingar att ta hänsyn till. Vi har fritidssysselsättningar, anhöriga och vänner som vi fritt vill ägna oss åt. Vi måste ta hänsyn till de olika insatser vi har i form av olika service och när den kan ges tidsmässigt. Det är ett stort pussel vi måste lägga för att få livet att fungera och nu kommer även resandet att ställa krav på tidsplanering och inte minst kommer resandet bli dyrare. Vilka andra medborgare får sådana restriktioner att ta hänsyn till? Läs också tidigare inlägg som vi gjort om att resa i Göteborg under byggtiden. Anledningarna till förändringen av avgifter är:

  • Staden under byggtid med trängsel och svårt att komma fram och så kommer det var under flera årtionden framöver.
  • Fler färdtjänstresenärer eftersom befolkningen blir äldre och staden kommer att få fler invånare.
  • Marknadssituationen inom taxibranschen, det är svårt att få fram bilar under vissa tider. Tilltagande brist på pengar inom offentlig sektor och att de inte vill ta fram listor med besparingsförslag.

Färdtjänstförvaltningen vill förutom ett nytt taxesystem arbeta med att:

  • Utveckla flexlinjen
  • Göra kollektivtrafiken mer tillgänglig, vilket naturligtvis är positivt.
  • Ökad självservice och automatisering
  • Samverkan kring skol- och omsorgsresor
  • Förbättra resursanvändning
  • Påverka färdtjänstresorna med egenavgifter

De har också tagit fram två förslag, ett på tidsbaserade avgifter och ett på avståndsbaserade avgifter. Det första påverkar hur man väljer att resa vid högtrafik eller väljer att resa vid lågtrafik. Det andra förslaget handlar om att påverka oss att resa kortare sträckor och hålla resorna lokala. Enligt färdtjänstförvaltningen kommer inte de med månadskort påverkas av förslagen. Vid fråga var det oklart om månadskorten kommer vara kvar eller om ett högkostnadsskydd kommer istället.

Fördelen med detta är att man inte längre behöver ta hänsyn till kommungränser.
Gilla oss! Dela oss! Följ!
error

Bli en finne i rumpan på makthavarna!