Tips om att resa med färdtjänsten under byggkaoset i Göteborg

På informationsmötet som hölls av Trafikkontoret den 11 oktober fick vi allmän information om Göteborgs som byggarbetsplats samt information om hur färdtjänsten kommer att påverkas.

Projektkommunikatör Anna Ihren berättade om planerna för om- och nybyggnationen av Göteborg fram till 2026. Prognosen är att vi kommer att få 150 000 nya göteborgare, det kommer att byggas 70 000 nya bostäder och skapas 80 000 nya arbeten. Kostnaden för detta beräknas till tusen miljarder kronor.

Värt att notera är att i dessa tusen miljarder kronor inte ingår några planer att ersätta markbeläggningen av huggen gatsten som ställer till det för oss i rullstol och för dem som går ostadigt …

Därefter berättade Natasha Illyés, projektledare på Serviceresor (det nya  Foto: Mikael Berglundnamnet på färdtjänstresor) om att Göteborgs stad kommer att vara under förvandling i 20 år framöver och naturligtvis kommer detta att påverka resor med färdtjänsten om du reser där byggarbeten pågår. Färdtjänsten är en del av kollektivtrafiken och är därför inte ett prioriterat resande.

Natasha gav oss några tips och råd som ska göra resandet lite lättare. Samtidigt sa Natasha att detta är endast tips och att man naturligtvis reser precis som man vill:

  • Undvik helst att göra privatresor vid högtrafik vilket är klockan 07.30-09.00 och 15.30–17.30.
  • Resorna kommer att ta längre tid, så beräkna för detta.
  • Har du möjlighet att flexa på ditt arbete eller arbeta hemifrån ibland, gör det.
  • Gör dina ärenden inom ditt närområde istället för att åka genom eller till centrum.
  • Följ media och lyssna efter vad de rapporterar om trafiken. Uppstår problem kommer detta att påverka färdtjänsten.
  • Eftersom byggandet pågår kan tillgängligheten till en känd adress förändras. Hör med kundservice eller med beställningscentralen hur tillgängligheten är just nu. Kundservice kan nås 08.00 – 12.00 på vardagar på 031-41 95 52 eller via mejl: kundservice.serviceresor@trafikkontoret.goteborg.se
  • Följ sidorna Trafik i Göteborg och Trafiken.nu

Länkar

Gilla oss! Dela oss! Följ!
error

Bli en finne i rumpan på makthavarna!