Själva ordet krig är otäckt

Karina saknar sina föräldrar. Dödligheten under kriser och konflikter för personer med funktionsnedsättning är fyra gånger högre än för de utan funktionsnedsättning.
Karina 15 år fick fly till Polen undan kriget i Ukraina

Själva ordet krig är otäckt säger Karina 15 år som flytt till Polen från Ukraina. Karina har en cp-skada och kan inte gå. Hon och hennes föräldrar bor ute på landet i Ternopil men när bombningarna kom allt närmare valde hennes föräldrar att skicka Karina till Polen medan de själva stannade kvar på gården. De kunde inte lämna sina djur. Karina saknar sina föräldrar och bara önskar att allt ska bli bra igen.

Karina har verkligen anledning att oroa sig. Dödligheten under kriser och konflikter för personer med funktionsnedsättning är fyra gånger högre än för de utan funktionsnedsättning. Barn med funktionsnedsättning löper större risk för övergrepp eller att bli övergivna under kriser och konflikter än barn utan funktionsnedsättningar. Cirka 1 200 000 personer i Ukraina lever med en fysisk funktionsnedsättning och endast ett tusental av dessa har evakuerats. Vissa är ofrivilligt kvar i de hårt attackerade städerna, de är under ständig attack och saknar flyktvägar.

Personer med funktionsnedsättning exkluderas

Under väpnade konflikter uppstår många situationer då frågor om tillgänglighet blir avgörande. Information måste anpassas och tillgängliggöras. När larmet ljuder tar det tid för en person som använder rullstol att ta sig i säkerhet och den som är döv förstår först när den ser andras reaktioner att något har hänt. Blinda och personer med synnedsättningar får förlita sig på omgivningen. Att återfinna sina anhöriga i en krissituation är mycket svårt och ofta helt omöjligt om du är blind, döv eller saknar talat språk. De materiella och sociala störningar som uppstår i samband med krig och konflikter drabbar många personer med funktionsnedsättning extra hårt då till exempel den fysiska tillgängligheten i ett samhälle förstörs. Många har behov av hälso- och sjukvård och annan grundläggande samhällsservice som ofta helt ödeläggs.

Trots allt detta exkluderas ofta personer med funktionsnedsättning i samband med humanitära insatser och i fredsprocesser. Flera studier visar att så få som sex procent av policydokument och fredsfördrag ens nämner personer med funktionsnedsättningar.

Haka inte på stridspittarna

Det gäller att värna om freden i Sverige och inte haka på stridspittarna som gärna ser att vårt land engagerar sig alltmer i stridshärdar. För ingen önskar att hamna i den situationen som Karina befinner sig i eller bland dem som inte ens kan fly.

Läs mer:

Gilla oss! Dela oss! Följ!
error

Bli en finne i rumpan på makthavarna!