Tema Bostäder

bostadsanpassning i bostäder
En bra anpassning av ens hem är en förutsättning att livet ska fungera.

På möte med Funktionsrätt där temat var bostäder berättade Thomas Martinsson om hur dagsläget är i Göteborg när det gäller bostäder. Thomas är chef för Bostadsenheten på Fastighetskontoret. Det hade varit toppen att få skriva att det är mycket på gång och att läget är fint när det gäller bostäder men det är det inte. Gå med i Unga Rörelsehindrade Göteborgsklubben och se till att det blir en förändring!

Har man väl lyckats få en bostad kan Fastighetskontoret erbjuda:

Bostadsanpassning enligt Bostadsanpassningslagen SFS 2018-222. År 2018 gjordes 3258 ansökningar om bostadsanpassning i Göteborg och majoriteten fick anpassningen godkänd och 50 % av de sökande är över 85 år gamla. Oftast är det enklare anpassningar som: stödhandtag, anpassning av trösklar, duschlösningar men också dörröppnare och trapphissar och andra dyrare åtgärder. Det gäller att fastighetsägaren går med på anpassningen för nekar dem så kan inte anpassningen genomföras.

Fastighetskontoret har en kö med lägenheter som är tillgänglighets-anpassade sedan tidigare och kan återanvändas till nya hyresgäster. För att ställa sig i kö på dessa krävs ett läkarintyg från sjukvården. Men de lägenheter som omsätts är mycket få, endast 21 anpassade lägenheter år 2018. De flesta går åt i direktbyte som fastighetsägaren ansvarar för. Gott nog om det kommer en person som behöver en tillgänglig bostad till godo men risken är stor att lägenheten hyrs ut till dem som inte har det behovet.

Fastighetskontoret ansvarar för KBF, ett kommunalt bostadsbidrag för de som har en varaktig funktionsnedsättning och som bor i en tillgänglig bostad och har behov av en extra stor lägenhet, som är dyrare, ligger i markplan eller på annat sätt är nödvändig. Det är ett bidrag som har funnits i Göteborg i drygt fyrtio år och kallades tidigare KBH. Bidraget är inkomstrelaterat och ansökan måste förnyas varje år. Gå inte miste om detta bidrag!

Men om man inte har en bostad

Men hur ska man få en bostad då? Via Boplats där det finns T-märkta lägenheter vilket innebär att de har en grundanpassning. Minimikraven är att bostaden ska ligga i markplan alternativt ha en hiss, ha låga eller inga trösklar och ett rymligt badrum. Men dessa lägenheter är inte på något sätt öronmärkta för oss med våra behov utan kan sökas av alla. Man kan även söka på HomeQ.

Är man i behov av mer stöd i sitt boende har man möjlighet att ansöka om Bostad med Särskild Service (BmSS). BmSS fungerar antingen som servicebostad eller en gruppbostad och stödet ges alltid utifrån de individuella behov som finns. Vad man än önskar och vilka behov man har så är det långa köer. Han man möjlighet att köpa en lägenhet är det en väg att gå men med tanke på att ofta så hänger funktionsnedsättning ihop med dålig ekonomi, är inte alltid detta en möjlighet. Bostäder har blivit en svår fråga i Göteborg och vi måste få bättre hjälp från kommunen eftersom vi inte kan hyra en liten billig lägenhet flera trappor upp utan hiss.

Länkar

Gilla oss! Dela oss! Följ!
error

Bli en finne i rumpan på makthavarna!