Färdtjänstrådet

färdtjänstrådet
Hur ska det bli med vår färdtjänst?

Det händer mycket nu inom färdtjänsten. Färdtjänstrådet eller som det nu egentligen heter: Färdtjänstens råd för funktionshinderfrågor. Rådet är till för samråd och informationsutbyte mellan intresseorganisationer inom funkisområdet och trafiknämndens färdtjänstutskott.

Astrid Steen är vald som representant i färdtjänstrådet för Unga Rörelsehindrade Göteborgsklubben med Lisbet Karlsdotter som ersättare. Ta därför chansen och hör av dig till oss med synpunkter och tankar om färdtjänsten så att vi i vår tur kan lägga fram detta i rådet. Det gäller våra medlemmar och alla andra som använder sig av färdtjänst i Göteborg. För DHRG:are är det Robert Kindberg och Akbar Hosseini som är kontaktpersoner i rådet.

Beställning och bemötande

Hur upplever du att beställningen av resor med färdtjänsten fungerar? På grund av en svår personalsituation och byte av växel är det lång väntetid för att beställa. Det upplevs också att bemötandet från personalen inte är det bästa. Vi vill få reda på hur du upplever detta!

Appen och flexen

Färdtjänstförvaltningen håller också på att utveckla appen där man kan beställa sina resor och lägga till fler funktioner. Vad är det du saknar i appen? Vi vill också få dina åsikter om flexlinjen som tydligen Färdtjänsten kommer att satsa allt mer på under de närmaste åren.

Nytt taxesystem

Färdtjänstförvaltningen håller på att arbeta fram ett nytt taxesystem för färdtjänsten i Göteborg. Det kommer att träda i kraft år 2020. På grund av det stora byggkaoset i stan försöker färdtjänsten styra över resandet och vill att färdtjänstresenärerna håller sig inom sitt närområde. Den som suttit mitt i kaoset i en bil/buss inser problematiken men är det rätt att en kommun ska begränsa resandet för vissa av medborgarna?

Barn med funktionsnedsättning nekas skolskjuts

En väldigt viktig fråga som kom upp var att många barn med olika funktionsnedsättningar har hamnat i kläm när den nya Grundskoleförvaltningen beslutat att tolka skollagen på ett nytt sätt. Går eleverna på Fritids får de avslag på sina ansökningar om skolskjuts och hänvisas till färdtjänsten. Detta drabbar många barn och deras föräldrar mycket hårt. Alla barn har inte färdtjänst och de som nu kommer att resa med färdtjänst riskerar att få samåkningar som tar lång tid, komma för tidigt eller för sent till skolan vilket skapar stor otrygghet för barnen. Färdtjänsten prioriterar inga resor och man måste få grundskoleförvaltningen att förstå det vansinniga i sitt beslut. Vi hoppas på att Färdtjänstrådet bjuder in representanter från Grundskoleförvaltningen till nästa rådsmöte.

Att det börjar bli allt snålare i samhället när det gäller den tidigare så självklara välfärden är helt klart. Därför är det viktigt att funkisrörelsen är stark, så våra röster hörs! Så vi måste ta vår chans att påverka där vi kan. Så kom igen … vad är era åsikter om färdtjänsten i Göteborg!

Länkar

Gilla oss! Dela oss! Följ!
error

Bli en finne i rumpan på makthavarna!